2004

Millenniumi Díj 2004

Budapest Music Center
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
Színház- és Filmművészeti Egyetem
Vince Kiadó

Budapest Music Center

A jelenkor hazai zenei értékeinek együttes és összehangolt felmutatása - működésének kezdete - , 1996 óta ez a Budapest Music Center legfőbb célkitűzése. Ennek érdekében aktívan részt vállal a magyar zenei kultúra világban elfoglalt méltó helyének kialakításában, az új évezred igényeihez mérten kimagasló kiadói teljesítmény és szolgáltatások segítségével, példamutatóan alkotó- és előadóbarát magatartással.
A Budapest Music Center alapítói egyöntetűen vallják, hogy a kelet- közép- európai térségben - a sajátos történelmi helyzetből fakadóan - kiaknázatlan, a nyugati kultúrában megszokottól jelentősen eltérő, zenei gazdagság halmozódott fel, amelynek széles körű megismertetése és népszerűsítése ráirányíthatja a világ figyelmét a régió egyedi értékeire, ahogy azt Ligeti, Kurtág vagy Eötvös rendkívüli nemzetközi sikereinek példái is mutatják.

A Budapest Music Center az elmúlt évtized végén nagyszabású, a klasszikus és kortárs zene, valamint a jazz magyar képviselőinek bemutatását célzó lemezsorozat létrehozásába kezdett. A BMC Records klasszikus, kortárs és jazz albumainak száma mára meghaladta a kilencvenet.
A Magyar Zenei Tanács az 1949- ben alapított zenei gyűjteményét az elmúlt évben a BMC kezelésébe adta. Az idei esztendőtől itt működő zenei könyvtár gyűjtőköre pedig a XX- XXI. századi, főként magyar szerzők munkásságát öleli fel. A BMC Magyar Zenei Információs Központ, a folyamatosan bővülő, kétnyelvű internetes zenei adatbázis a magyar klasszikus, kortárs és jazz zenei élet hivatásos szereplőiről gyűjt anyagokat, zeneszerzőkről, zeneművészekről, együttesekről és zenekarokról, valamint a kortárs zeneművekről.

A BMC címkét viselő lemezek nagy sikerrel mutatkoztak be a Frankfurti Világkiállítás magyar napjain, ahol a magyar kultúra, a magyar zene lehetőséget kapott a világ nyilvánossága előtti megmérettetésre. Ugyanezzel a sorozattal egy évvel később, 2000- ben, a kiadó sikeresen vett részt a cannes- i nemzetközi zenei vásáron, a MIDEM- en, 2004- ben pedig mint Eötvös Péter kiadója, elnyerte a MIDEM Classic & Jazz különdíját.
A millennium évétől kezdődően már a külföldi megjelenést és terjesztést célzó erőfeszítések is eredményeket hoztak, az amerikai bemutatkozás sikerét igazolja a tekintélyes American Record Guide zenei szaklap elismerő véleménye a kiadó tevékenységéről, megjelentetett lemezeiről.

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete

Az intézetet ma az ország legeredményesebb informatikai kutatóintézete, 1964- ben alapították, jelenlegi formájában két intézet összevonásával, 1973- ban jött létre. Fontos szerepet játszott a számítógépes technikák hazai elterjesztésében, speciális hardvereszközök kifejlesztésében és egyedi irányítási rendszerek megvalósításában. Jelentős eredmények születtek többek között a gépipar, a nyomtatottáramkör- gyártás és - ellenőrzés, az ipari folyamatirányító rendszerek területén; e fejlesztések nyomán, eddig mintegy 120 szabadalom született. A nyolcvanas évek végén az intézet meghatározó súllyal vett részt a mai számítógépes hálózatok létrehozásában, egyes hálózati eszközök kifejlesztésében.

Az intézet napjainkban világszínvonalú hozzáadott szellemi értéket alkot, nem gyárt és nem kereskedik. Független abban a tekintetben, hogy együttműködik több nagy informatikai céggel, de egyikkel sem kizárólagosan. Tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai alkalmazott matematikai alap- és alkalmazott kutatás széleskörű művelése és az itt megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás- fejlesztés, rendszertervezés, rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. A figyelem a nagy és bonyolult rendszerekre koncentrálódik, ahol a sokoldalú ismeret, a nagyobb teamek megszervezésének lehetősége, az intézet infrastruktúrája és anyagi súlya érvényesülhet.
Néhány témakör, ahol az alkalmazás jelentős elméleti eredményekhez kötődik: mesterségesintelligencia- módszerek alkalmazása az orvosi diagnosztikában; technológiai folyamatirányítás; a mesterséges látást támogató analogikai számítógép és algoritmusok, különösen a nagysebességű képdetektálás területén; mammogramok, echo- kardiogramok kiértékelése az orvostudományban; kromoszóma- analízis; nyomtatott áramköri lapok tervezésére és ellenőrzésére; a mozgóképek kódolása és a kriptográfia, közlekedésbiztonsági intelligens szabályzórendszerek, és még sorolhatnánk.
Az intézet feladatának tekinti a kutatási tevékenység során megszerzett új ismeretanyag átadását is graduális és posztgraduális oktatás keretében. Ennek érdekében több hazai egyetemmel közös és kihelyezett tanszékeket működtet, doktori programokban vesz részt.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Az egyetem az 1863- ban kiadott királyi oklevéllel alapított Színészeti Tanoda - amely 1865- ben nyitotta meg kapuit - , majd az ebből 1893- ban alakult Országos Magyar Színművészeti Akadémia mai utóda. 1986- tól állami egyetemként működik, amit az ezredfordulótól elnevezésében is hordoz. Történetében a generációkat összekötő folyamatosság biztosítja az elődök eredményeinek hasznosítását. Az évtizedek során a művészi tehetségek hosszú sora indult innen sikeres életútjára.
Hivatása, hogy a drámai művészetek és intézményeik, a színház, a film, a televízió és a rádió számára tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket, művészeti szakembereket képezzen, és megszerzett mesterségbeli jártasságukat továbbfejlessze. Felkészítse hallgatóit a színházi és mozgóképi kultúra szakmai és tudományos ismereteinek elsajátítására, fejlesztésére és alkalmazására, művészeti alkotások és tudományos eredmények létrehozására.
Az intézmény oktatási célja, hogy elméleti és gyakorlati tanítással segítse kibontakozni a hallgatók tehetségét, alkotó képességét, művészi egyéniségét, s ehhez olyan szakmai és szellemi műhelyt teremtsen, melyet magas rangú hivatástudat, humanista erkölcsi felfogás jellemez, s amely az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismerését és közvetítését szolgálja. Feladatának tekinti, hogy az egyetem hallgatói elsajátítsák a művészi ábrázolás korszerű kifejezési eszközeit és technikáit különös tekintettel a színházművészet és a mozgóképművészet szakágazataiban, valamint a színház- ill. a mozgóképtudományban.
Az egyetem egyik sajátossága, hogy a szakmai tanárok valamennyien aktív művészek, a színházi élet, a filmművészet kiemelkedő személyiségei, akik művészi gyakorlatuk leszűrt tapasztalatait adják át növendékeiknek. Általuk az egyetem szorosan kapcsolódik a művészeti élet vérkeringéséhez.
A képesítési követelményekhez, a tantervekhez kapcsolódó gyakorlati oktatás keretében az egyetem saját szervezetében színházi előadásokat tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat és videoprogramokat készít és forgalmaz.
Az egyetem a színházművészeti és mozgóképművészeti ágazatokban akkreditált programok alapján mesterképzést folytat és a pályamunkájukat sikeresen megvédők számára "Doctor of Liberal Arts" - DLA fokozatot adományoz. Az egyetem a színházi és mozgóképi szakmák legmagasabb szintű központi oktatási intézménye hazánkban.

Vince Kiadó

A Vince Kiadót 1991 végén alapította egy ötletgazdag, dinamikus, műhelyteremtő ember: Vince Gábor. Fájdalom, Ő már nincs közöttünk. Három éve annak, hogy fiatalon eltávozott az élők sorából. Szelleme azonban tovább él alkotásában, a Kiadóban, amit felesége, Gál Katalin irányít az alapítóhoz méltó rátermettséggel.
A Vince Kiadó széles spektrumon, magas színvonalú könyvekkel, könyvsorozatokkal tárja elénk az emberiség szellemi tulajdonát, örökségét és friss tudományos eredményeit. Kezdetben festészeti, építészeti és fotóművészeti könyveket jelentetett meg, később értékes, tudományos ismeretterjesztő művek kiadásával is elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Szentágothai János védnökségével indította útjára a kiadó a Világ- Egyetem könyvsorozatot és ezzel, a földkerekség legjobb tudományos szakíróinak könyvei váltak magyar nyelven is hozzáférhetővé. Csak néhány szerzőt említünk a parádés névsorból: John D. Barrow, Paul Davies, Richard Leakey, Ian Stewart, Stephen Hawking könyvei arattak hazánkban is sikert. A sorozat egyre bővül, ma harmincnál több kötetnél tart.
A Vince Kiadó nem kis anyagi kockázatot vállalva elhatározta, hogy magyar szerzőktől is életre hív egy hasonlóképp értékközpontú sorozatot. A Tudomány- Egyetem könyvsorozatnak két ága van: a történelmi és a természettudományi. A kismonográfiák a magyar történelem és irodalom korszakait, valamint a tudomány legújabb eredményeit foglalják össze egy- egy témakörben. A sorozat negyedszáz kötetnél tart. Neves szerzői közül néhány név: R. Várkonyi Ágnes, Kristó Gyula, Diószegi István, Gergely Jenő, Csányi Vilmos, Hargittai István és Magdolna, Almár Iván, Falus András, Csermely Péter...
Vince Gábor az alapkő letételekor így fogalmazott: "Könyveink a világra nyitott, érdeklődő emberekhez szólnak. Gyakorló és tanuló értelmiségiekhez, akik kedvelik a tudomány- és művészetközi gondolkodást..."
A Vince Kiadó a könyvszakma legnemesebb hagyományait ápoló, szellemi kincsünk értékőrző és teremtő műhelye.