Szabadalmi ügyvivői vizsga

A szabadalmi ügyvivőnek működése megkezdése előtt, a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam sikeres elvégzését és a szükséges gyakorlati idő leteltét követően szabadalmi ügyvivői vizsgát kell tennie a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság előtt.

A vizsgára bocsátás a Vizsgabizottság elnökétől kérhető. A kérelemhez a kérelmezőnek mellékelni kell az alábbiakat:

  • mérnöki vagy azzal egyenértékű természettudományi szakos egyetemi oklevél másolata;
  • felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítésről kiállított bizonyítvány másolata;
  • a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara igazolása szabadalmi ügyvivőjelölti gyakorlatról.

A vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII.29.) IKM rendelet állapítja meg. A vizsgáztatással kapcsolatban bővebb információ a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság oldalon található.