Szabadalom

Szabadalom, Használatiminta-oltalom

Találmánynak hívjuk a termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást; az azon fennálló jogi oltalom neve pedig szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

Az új műszaki megoldások közül azok, amelyek szerkezeti kialakításra, elektromos kapcsolási elrendezésre vonatkoznak használatiminta-oltalommal is védhetőek. 

A használatiminta-oltalom fennállásához megkövetelt alkotói szint a szabadalmazható találmányokhoz viszonyítva alacsonyabb, azaz olyan konstrukciós jellegű műszaki megoldások is használatiminta-oltalomban részesíthetőek, amelyek létrehozásához szükséges alkotói szint nem éri el szabadalmi oltalom elnyeréséhez megkövetelt mértéket.

A szabadalom, illetve használatiminta-oltalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt (mintát) hasznosítsa, vagy arra másnak engedélyt adjon.

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC: Supplementary Protection Certificate) egy önálló, sajátos oltalmi forma, amely a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédő szer oltalmi idejének meghosszabbítását biztosítja.

Ha a szabadalmával vagy használatiminta-oltalmával kapcsolatban segítségre van szüksége, keressen hivatásos képviselőt.