III.6. Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala esetében ehhez a közzétételi egységhez nem tartozik releváns információ. 

Amennyiben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a nem alapfeladatai ellátásával összefüggésben ötmillió forintot meghaladó kifizetést teljesít, 2022. november 29-étől – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4a) bekezdése alapján – a  Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén teszi közzé ennek közzéteendő adatait.

 

Archívum