2022

DR. DÉKÁNY GYULA
DR. FOGASSY ELEMÉR
DR. GONDA IMRE
GYETVAINÉ VIRÁG DÓRA
DR. RÓZSA J. BALÁZS

HONORIS CAUSA JEDLIK-ÁNYOS-DÍJAS 

RACSEK ZSÓKA

 

DR. DÉKÁNY GYULA okleveles vegyészmérnök, kutató, a Glycom és CarboCode vállalatok alapítója

Dékány Gyula a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán szerzett diplomát, majd a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézetében dolgozott, mielőtt a University of Londonra került, ahol a megnyíló korlátlannak tűnő lehetőségek újabb lökést adtak karrierjének.

Szénhidrátkémiával kezdett foglalkozni, és a tudományos eredményei gyakorlatban történő hasznosítására Dániában megalapította a Glycomot, majd idehaza a Glycom Hungary nevű leányvállalatot. A Glycom csoport tevékenysége az anyatejcukrok szintetikus előállításának kidolgozására és nagy tételben történő gyártására fókuszált.

Szintén Dékány Gyula nevéhez fűződik a CarboCode cégcsoport megalapítása, ahol szintén az anyatejben levő szénhidrát-származékokra alapítva glikoszfingolipidek szintézisét és nagyüzemi gyártását tűzte ki célul. A cégcsoport kutatásait Németországban, a nagyobb léptékű gyártást az Első Vegyi Industria Zrt. végzi, míg az ipari méretben megvalósuló gyártás pedig Portugáliában történik.

Az anyatejben található cukrokkal kapcsolatos eredményeket egy amerikai szabadalmi bejelentésük alapozta meg: ez egy olyan fermentációs eljárásra vonatkozik, amellyel az anyatej cukrait elő lehet állítani. Az eljárás alkalmas nagy tételű, olcsó gyártásra és ötvözi a szintetikus szerves kémiát a biotechnológiával. A szintetikus szerves kémiát és a biotechnológiát ötvöző eljárásra több további, elsősorban a glikozidos kötés kialakításának nehézségét megoldó szabadalom is épül. Segítségével iparilag is előállíthatók olyan cukrok, amelyek az anyatejben találhatók. Az eljárást megvalósító első üzem 2017-ben kezdte meg működését, az itt előállított cukrokat a Nestlé által forgalmazott csecsemőknek szánt tápszerekben is használják.

Dékány Gyula eddig 75 szabadalomcsalád megalkotásában vett részt, mindezek közül 61 nemzetközi közzétételi irat keletkezett, és az Egyesült Államokban 42, az Európai Szabadalmi Hivatalban pedig 20 szabadalmat adtak meg.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.

 

DR. FOGASSY ELEMÉR egyetemi tanár, a kémia tudomány doktora

1957-1959 között a CHINOIN Gyógyszergyárban, majd 1959-től az EGYT (EGIS) Gyógyszergyárban dolgozott fejlesztőmérnökként. 1964-től a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszékén egyetemi oktató volt, 1965-ben műszaki doktori címet, egy évvel később gyógyszerkémiai szakmérnöki oklevelet szerzett.

1974-ben szerezte meg a kémiai tudomány kandidátusa fokozatot. 1986-ban a kémiai tudomány doktorává avatták. 1987-ben egyetemi tanár, 1991-ben tanszékvezető. 1999-2005 között kutató főmérnök. 2005-től nyugdíjas oktató. Gyógyszerkémiai technológiákkal és királis vegyületek technológiájával foglalkozott.  Szakterületének külföldi és hazai elismert képviselője. 

1999-ben Széchenyi Professzori ösztöndíjat kapott, 2000-ben elnyerte a Varga József Érmet. 2000-ben neki ítélték a Gábor Dénes-díjat, 2004-ben pedig Szent-Györgyi Albert-díjat kapott. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Szabadalmi aktivitása kezdetekben az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárhoz kötődött, a későbbiekben gyakorlatilag az összes jelentős magyarországi gyógyszergyárnak dolgozott, így az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, az EGIS Gyógyszergyár, az Alkaloida Vegyészeti Gyár, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár, a Sanofi-Aventis is köszönhet neki fejlesztéseket, de köthetők szabadalmai pl. a Reanal Finomvegyszergyárhoz, az MTA Kutatás és Szervezetelemző Intézethez, az Észak-magyarországi Vegyiművekhez, a CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalathoz, az Agro-Chemie Kft.-hez és szerepel több BME bejelentő alatt futó szabadalomban is. Összesen 91 magyar szabadalmi bejelentésben társfeltaláló, ezek közül 70 megadásra is került. Szabadalmi aktivitása nemzetközi szinten is jelentős: 8 európai megadott szabadalom, valamint 5 USA-bejelentés kötődik a nevéhez.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.

 

DR. GONDA IMRE iparjogvédelmi szakjogász, főosztályvezető (Richter Gedeon Nyrt. Iparjogvédelmi Főosztály)

Dr. Gonda Imre szakmai karrierjét 2001 februárjában a Magyar Szabadalmi Hivatalban kezdte, ahol 16 évet töltött a jogi és nemzetközi, valamint védjegy és mintaoltalmi területeken. 2005-től a Nemzeti Védjegy Osztály vezetője, 2007-től pedig a Védjegy és Mintaoltalmi Főosztály főosztályvezető-helyettese. Munkájával hozzájárult a magyar védjegyhatósági tevékenység modernizálásához. Közreműködött hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán egyes uniós oltalmi formák kiterjesztéséből fakadó feladatok ellátásában, valamint az Európai Szabadalmi Egyezményhez történő csatlakozás előkészítésében. A jogalkotás területén több magyar, európai uniós és nemzetközi jogszabály módosítását, valamint megalkotását támogatta szakértőként. Szakdiplomáciai tevékenysége körében aktív szerepet játszott a Visegrádi Négyek iparjogvédelmi hatóságainak együttműködéseiben, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) védjegy, design és ügyviteli kapcsolattartó ülésein, az EUIPO igazgatótanácsában, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Védjegy, Design és Földrajzi Árujelző Állandó Bizottságában, melynek hosszú ideig elnökhelyettese, majd elnöke volt. Mindennapi feladatai mellett kiemelt figyelmet szentel a magyar és nemzetközi szakmai egyesületek tevékenységének, rendszeres előadója az Európai Jogi Akadémiának, a Magyar Szerzői Jogi és Iparjogvédelmi Egyesületnek, valamint a Magyar Védjegy Egyesületnek, melynek egyben elnökhelyettese is.

2017-ben csatlakozott a Richter Gedeon Nyrt.-hez, mely Iparjogvédelmi Főosztályának vezetője.

2009-ben a Magyar Szabadalmi Hivatal Emlékdíj elismerésében részesült, 2012-ben Miniszteri Elismerő Oklevelet, valamint a Magyar Védjegykultúráért Díjat kapta meg.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.

 

GYETVAINÉ VIRÁG DÓRA okleveles gépészmérnök, az SZTNH műszaki elnökhelyettese

Gyetvainé Virág Dóra a Miskolci Egyetemen szerezte meg gépészmérnöki diplomáját, majd tanulmányait követően 1990 és 1998 között az egyetem adjunktusa volt. 1998-ban a Magyar Szabadalmi Hivatal Gépészeti Osztályán szabadalmi elbírálóként kezdte hivatali pályafutását, ahol több, mint 10 éven keresztül szabadalmi bejelentések vizsgálatát és újdonságkutatását végezte.

Kiegyensúlyozott, széleskörű szakmai tudásán alapuló munkájával hamar kivívta kollégái és vezetői elismerését. 2009 novemberétől a Gépészeti Osztály osztályvezető-helyettesévé, majd 2012 januárjától osztályvezetőjévé nevezték ki. 2013-tól szakmai főtanácsadóként a Szabadalmi Főosztályon hatósági koordinációs feladatokat látott el, ennek keretében többek között módszertani támogatást nyújtott a Szabadalmi Főosztály vizsgáló és adminisztratív tevékenységéhez, emellett aktívan részt vesz a szabadalmi jogszabályok előkészítésében és a jogalkotási gyakorlat elemzésében.

2014 és 2019 között a Szabadalmi Főosztály vezetője volt, 2019 óta pedig az SZTNH műszaki elnökhelytettese, e minőségében feladatai közé tartozik többek között a Szabadalmi Főosztály és a Hatósági Ügyviteli Főosztály irányítása.

2017 óta Magyarország helyettes képviselője a Visegrádi Szabadalmi Intézet Igazgató Tanácsában, valamint az Európai Szabadalmi Szervezet Adminisztratív Tanácsában, ezek mellett Magyarország képviselője az új növényfajták oltalmára létrejött nemzetközi unió (UPOV Egyezmény) különböző szervezeteiben.

Jelentős szerepet játszott az iparjogvédelmi oltalomszerzésre irányuló pályázati rendszer megújításában, a használatiminta-oltalmi törvény 2018-as átdolgozásában, valamint az ez utóbbihoz kapcsolódó módszertan kidolgozásában, és aktívan részt vesz az iparjogvédelmi jogszabályi háttér alakítására irányuló munkákban.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.

 

DR. RÓZSA J. BALÁZS orvos, fizikus a Femtonics Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója

Dr. Rózsa J. Balázs orvos, fizikus, az idegtudományok doktora. PhD fokozatát 2007-ben szerezte a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében (MTA KOKI), ám már 2005 óta a háromdimenziós két-foton mikroszkópokat fejlesztő csapat vezetője az intézetben. A Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. alapító ügyvezető igazgatója, tudományos igazgatója, 2010-től csoportvezető az MTA KOKI-ban (2019-től ELKH KOKI) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Kutatási területe a neuronhálózatok aktivitásának és idegsejtek nyúlványaiban zajló jelösszegződés mechanizmusának vizsgálata saját fejlesztésű, valós idejű háromdimenziós lézer-szkennelő mikroszkópiai eljárásokkal.

Kutatói munkássága 2021 novemberében újabb mérföldkőhöz érkezett a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs központja, a BrainVision center megvalósulásával. A kutatóközpontban az új molekuláris biológiai módszertani megoldások és a háromdimenziós lézermikroszkópos technológia segítségével folyó munka eredményeként lehetőség nyílik a látás-helyreállító terápiák hatékonyságának vizsgálatára. Ezenfelül optogenetikai választ keresnek a központi idegrendszer több olyan betegségére is, mint a depresszió, a demencia vagy az epilepszia.

Rózsa J. Balázs tudományos áttöréseit a világ vezető szaklapjai (Nature, Science, Neuron) rendszeresen publikálják. 2014-ben az Ernst & Young Kft. „Merész újító” díjjal ismerte el munkásságát, 2016-ban csapatával elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) támogatását: övék volt az első olyan magyar K+F központú összefogás, amelyet az Európai Unió is kiemelt, majd 2017-ben a szintén a nemzetközi tanácsadó és könyvvizsgáló céghez köthető „Az Év Üzletembere” elismerésben részesült „Életminőség fejlesztése” kategóriában.

Közel 30 szabadalomcsaládban 100-hoz közelítő bejelentés és 28 megadott szabadalom feltalálója.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.

 

RACSEK ZSÓKA mérlegképes könyvelő, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület titkára és könyvelője

1984-ben Budapesten szerezte meg a mérlegképes könyvelői képesítést. 1982-1985 között a budapesti, XIII. kerületi önkormányzat belső ellenőreként, majd 1985 és 2022 között a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) titkáraként és könyvelőjeként dolgozott.

Több iparjogvédelemmel, szerzői joggal és versenyjoggal foglalkozó szakmai társegyesület (2003-2021 között a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1993-2016 között a Magyar Versenyjogi Egyesület, 1985 óta a Szellemi Tulajdon Oltalmára Létrejött Nemzetközi Egyesület, vagyis az AIPPI magyar csoportja, 2001 óta UNION-IP Magyar Csoportja) és 1996 óta a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara könyvelői feladatait látta el.

Az elmúlt 37 év alatt a három évente megrendezett AIPPI-MIE, majd 2005-től az AIPPI-MIE-MSZJF által közösen szervezett nemzetközi konferenciák szervezői és pénzügyi lebonyolításában meghatározó fontosságú munkát végzett, közreműködött az UNION-IP Magyar Csoportja által 2002 májusában Budapesten megrendezett nemzetközi konferencia szervezésében, pénzügyi koordinálásában, közreműködött a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület által 2003 szeptemberében megrendezett nemzetközi konferencia szervezésében és pénzügyi lebonyolításában is.

Központi szerepet vállalt több, mint 70, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület által évente két alkalommal megrendezett szakmai konferencia szervezésében, lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában. Segített a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által Budapesten szervezett rendezvények lebonyolításában.

2011-től kezdődően elkészítette a Gazdasági Versenyhivatalhoz beadott pályázatokat, folyamatosan tartva a szoros kapcsolatot a hivatal szakembereivel.

A díjazottal készített kisfilm az SZTNH YouTube csatornáján megtekinthető.