2009

Millenniumi Díj 2009

Budapesti Fesztiválzenekar
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Agrobotanikai Központja
ThalesNano - Nanotechnológia Zrt.
Magyar Védjegy Egyesület

Budapesti Fesztiválzenekar

A zenekart 1983-ban alapította Fischer Iván és Kocsis Zoltán, azzal a céllal, hogy az igényes próbáknak és a magas követelményeknek köszönhetően az évente három-négy alkalommal hangversenyező zenekar produkciói a főváros zenei életének jelentős eseményeivé váljanak.

A Fesztiválzenekar ma már messze nem csak a főváros hangversenyéletének meghatározó alakítója: visszatérő, ünnepelt vendég a zenei világ legfontosabb koncerttermeiben, Bécstől New Yorkon át Buenos Airesig.

A zenekar legnevesebb lemeztársaságok számára készített felvételei számos nemzetközi díjat nyertek el, többek között a Gramophone Díjat, a Diapason d'Or-t, a Telerama és a Le Monde de la Musique kitüntetéseit.

A nemzetközi zenei élet számos kiemelkedő egyénisége lépett fel a zenekarral, így Solti György is, aki haláláig a zenekar tiszteletbeli vendégkarmestere volt.

Az együttes nagy gondot fordít az új zene népszerűsítésére: számos ős- és magyarországi bemutató fűződik a nevéhez, mecénásként is rendszeresen rendel műveket.

A Budapesti Fesztiválzenekar nagyzenekari hangversenyei mellett számos más sorozatot is indított. Rendkívül sikeresek és népszerűek lettek a kamarazene-hangversenyek, a kisgyerekek számára rendezett kakaókoncertek, a Haydn-Mozart sorozat, amelyen a zenekar belső versenyen kiválasztott tagjai szólistaként is fellépnek, és a Hősök terén, több tízezer hallgató előtt tartott ingyenes szabadtéri koncertek.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Agrobotanikai Központja

Az intézet története 1885-re nyúlik vissza, amikor Szelényi Lajos tápiószelei birtokait az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek adományozta. A birtok kezelésére létesült alapítvány célja a szakismeretek közreadása, a tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának megismertetése volt a gazdákkal.

A múlt század közepén a nemesítő intézetek jelentős mennyiségű alapanyagot halmoztak fel. E fajtagyűjteményekből alakultak ki évekkel később a génforrás gyűjtemények, génbankok, a kultúrnövények formagazdagságának, genetikai sokféleségének megőrzésére.

A hetvenes években felépült az intézet első hűtött magtárolója, és elkezdődött a nemzetközi színvonalú génbank kialakítása. A Riói Környezetvédelmi Világkonferencián elfogadott Biodiverzitás Egyezmény újra a biológiai sokféleség jelentőségére irányította a figyelmet, és lehetőséget teremtett a genetikai erőforrások megőrzéséhez és hasznosításához kapcsolódó tevékenységek folytatására. Ekkor az Agrobotanikai Intézet a kultúrnövény génforrás-védelem hazai bázisintézménye lett. 2007-től a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal önálló egységeként végzi tevékenységét a kultúrnövény genetikai erőforrások felkutatása és megóvása érdekében. A Magyarországon termesztett vagy termeszthető valamennyi szántóföldi és zöldségnövényből rendelkeznek gyűjteményekkel és genetikai tartalék mintákkal.

A jól szervezett és hatékony génbank program a fenntartható mezőgazdasági termelés alapvető stratégiai része. A kultúrnövény-genetikai erőforrások az élelmezésbiztonság és a magas beltartalmi értékű élelmiszerek iránti igény növekedésével, valamint a nemesítési módszerek fejlődésével az egyik legjelentősebb természeti erőforrásunkká váltak.

ThalesNano - Nanotechnológia Zrt.

A 2002-ben megalakult ThalesNano napjainkra gyógyszergyártó világcégekkel üzleti kapcsolatban álló, dinamikusan fejlődő vállalkozás lett az alap- és alkalmazott kutatás, a termékfejlesztés, a szerves kémia és a mikro-, ill. nanotechnológia határterületén.

A '80-as, '90-es években kialakult a kémiai mikrotechnika, mikrofluidika, amely speciális kémiai problémák megoldására alkalmas. A vállalkozás innovatív mérnökei és kutatói több szabadalommal védett készüléket, eljárást fejlesztettek miniatürizált kémiai, biokémiai és biológiai folyamatok területén.

A ThalesNano a ComGenex Rt-vel közösen 2004-ben mutatta be az American Chemical Society 2004. évi philadelphiai kongresszusán a világon egyedülálló, mikrofluidikán és nanotechnológián alapuló hidrogénező reaktor prototípusát, az H-Cube készüléket. A készülék sikeres bevezetését és sikerét bizonyítja, hogy a 2005-ös évben beválasztották az év 100 legjelentősebb technológiai újítása közé.

A kémiai mikrotechnika kialakulásával párhuzamosan két másik technológia teljesen átalakította a gyógyszerkutatás szerkezetét: először a nagy-áteresztőképességű biológiai szűrés és a kombinatorikus kémia, majd később hasonló hatása volt a nagy-áteresztőképességű párhuzamos szintézisek elterjedésének.

A ThalesNano profilja e három technológia kombinálása, aminek az eredményeképp az ipari kutatásban és fejlesztésben, elsősorban a kémiai és gyógyszeripari K+F-ben új technológiákat és termékeket dolgoz ki, olyan technológia-intenzív vállalkozás, mely saját K+F tevékenységére alapozza eredményeit, amelyeket közvetlenül visszaforgatva valósítja meg céljait, újabb és újabb innovációs törekvéseit.

Magyar Védjegy Egyesület

A Magyar Védjegy Egyesület 1991-ben alakult az iparjogvédelmi szakma egyik társadalmi szervezeteként. Ma már közhasznú szervezetnek minősül.

Feladataként vállalja a magyar iparjogvédelmi kultúra fejlesztését, a sokoldalú kapcsolattartást egyrészről a gazdaság szereplői, másrészt az eljáró hatóságok között. Újabban egyes, hasonló érdeklődésű társadalmi szervezetek és az egyesület egymásnak kölcsönösen társult tagsági viszonyt biztosítanak.

A Magyar Védjegy Egyesület immár hagyományosan évente megszervezi az Utánzás, hamisítás, védjegybitorlás című konferenciát, amelyen a témában érintett állami szervek képviselői is előadásokat tartanak. Gyakran került sor az Egyesület szervezésében nemzetközi konferenciákra. Az Egyesület rendezvényeit illetve éves közgyűlését előadóként – többek között – Wubbo de Boer úr, a BPHH elnöke és von Mühlendahl úr, a BPHH volt alelnöke, valamint Marianne Grabrucker asszony, a Német Szabadalmi Bíróság tanácsvezető bírája is megtisztelte.

Az Egyesület évente több alkalommal jelenteti meg Védjegyvilág című kiadványát, valamint évente egyszer Hungarian Trademark News című angol nyelvű publikációját.