2009

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2009-ben

Dr. Bolla Kálmán,
az orvostudomány kandidátusa. Bolla doktor tudományos érdeklődésének irányát kezdettől fogva a kísérletes eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetősége határozta meg. Nevéhez fűződik a Grandaxin néven ismert gyógyszer klinikai fejlesztése. Kandidátusi értekezésében a csecsemőmirigy peptidhormonjainak hatásmechanizmusát vizsgálja. A'90-es években forradalmian új és széles körben alkalmazott megoldást dolgozott ki végtagok rögzítésére, majd világelsőként fejlesztett ki bordatörés kezelésére is alkalmas, azonnali hatású gyógyászati segédeszközt. A kizárólagosan Magyarországon gyártott Chrisofix név alatt védjegyezett termékek Európa, Amerika és a Távol-Kelet számos országában élveznek szabadalmi oltalmat.

Dr. Imre László,
okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professzor emeritusa. Imre professzor oktatási tevékenysége mellett végzett intenzív tudományos kutató-fejlesztő munkáját hét egyedül és tizenkilenc munkatársaival közösen megalkotott találmányára kapott szabadalma fémjelzi. Ezek nyomán megvalósult jelentősebb műszaki alkotások között szerepel a szalámigyárak részére kifejlesztett, programvezérelt szárító-klíma rendszer; a Kenya számára kifejlesztett szoláris ivóvíztisztító berendezés és a kombinált fotóvillamos-termikus energiaátalakító prototípusának kifejlesztése. Kutató-fejlesztő tevékenysége mellett számos hazai és nemzetközi projekt irányításában vett részt, így többek között a hazai megújuló energetikai potenciál tudományos igényű felmérésében és felhasználásának tervezésében.

Dr. Novák Lajos,
okl. vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, egyetemi tanár, az MTA-BME Alkaloidkémiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója. Kutatási témái a legutóbbi időkben a szerotonin rendszert várhatóan szelektíven befolyásoló analogonok szintézisére, új átrendeződési reakciók vizsgálatára, feromonok szerkezetkutatására és szintézisére, fényvédő hatású anyagok előállítására irányultak. Novák professzor nevéhez a stabilizált prosztaglandinok és prosztaciklinek előállítása; juvenoidok racionális szintézisének kidolgozása, rovar-szex feromonok és rovar nyomjelző feromonok előállítása fűződik. Ezek alapján kifejlesztett rovarcsapdák terén elért eredményei mintegy 45 szabadalomban jelentek meg. A juvenil hormon analogonok gyártása és forgalmazása ma is folyik. Az eljárásai alapján kidolgozott hatóanyag felhasználására a Bábolna Környezetbiológiai Központ az Európai Közösségben kizárólagos jogot kapott.