III.3. Költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyújtott költségvetési támogatások adatai.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást nem nyújt, illetve nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem teljesít.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az alábbi költségvetési támogatásokat nyújtotta 2021-ig.

 

2022. január 1-jétől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közpénzekből nyújtott támogatások kormányzati oldalán teszi közzé az általa biztosított támogatások adatait.

Az oldalon keresési módként az egyedi támogatási kérelem támogatási formát kell megjelölni, kiíróként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát beírni, és a keresés gomb megnyomását követően kilistázódnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megítélt támogatások.

2022. november 29-étől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (4a) bekezdése alapján – a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén  is közzéteszi az általa biztosított támogatások adatait.

 

Archívum