Tisztségviselők

Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezete

 

Tisztségviselők

 

Az elnök

A Szakértői Testület elnökét az igazságügyért felelős miniszter az SZTNH elnökének javaslatára nevezi ki a Szakértői Testület tagjai közül. Az elnök kinevezése ötéves időtartamra szól. A Szakértői Testületet az elnök irányítja és képviseli. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes helyettesíti.

Az elnökség

A Testület elnökségét az igazságügyért felelős miniszter az SZTNH elnökének javaslatára nevezi ki a Szakértői Testület tagjai közül. Az elnökség kinevezése ötéves időtartamra szól. Az elnökség hét tagból áll; a Szakértői Testület elnöke hivatalból tagja az elnökségnek. Az elnökség figyelemmel kíséri és értékeli a Szakértői Testület működését. Üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer a Szakértői Testület elnöke hívja össze.

A titkár

A Szakértői Testület titkárát a Szakértői Testület elnökével egyetértésben az SZTNH elnöke bízza meg az SZTNH köztisztviselői közül. A titkár feladata a Szakértői Testület ügyvitelének ellátása.

 

Tagok

A Szakértői Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki ötéves időtartamra. A kinevezésre az SZTNH elnöke tesz javaslatot, amelynek összeállításához véleményt kér az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetektől.

A Szakértői Testület tagjának iparjogvédelmi szakértelemmel vagy az iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységi területen szakismerettel rendelkező személy jelölhető. A Szakértői Testület létszáma legfeljebb hetvenöt fő lehet.