II.14. Statisztikák jogszabály alapján

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

KSH 2340 típusú adatszolgáltatás​
 

 

OSAP típusú adatszolgáltatás
 

Az adatszolháltatás jogszabályi alapját az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) kormányrendelet képezi. Az SZTNH a kormányrendelet 7. melléklet 1229 nyilvántartási szám alatt szolgáltat a hatósági tevékenységéről adatokat.

 

Az SZTNH éves jelentései
 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ugyanakkor elkötelezett működése eredményességének számszaki kimutatása, illetve az egyes évek kimutatásainak összevetéséből megállapítható következtetések levonása iránt. Az SZTNH ezen elkötelezettségének mélységét mutatja, hogy a tevékenységének összefoglalásáról szóló éves jelentést 2000 óta minden évben elkészíti, és azt honlapján teljes terjedelmében elérhetővé teszi.