II.14. Statisztikák jogszabály alapján

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala esetében ehhez a közzétételi egységhez nem tartozik releváns információ.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ugyanakkor elkötelezett működése eredményességének számszaki kimutatása, illetve az egyes évek kimutatásainak összevetéséből megállapítható következtetések levonása iránt. Az SZTNH ezen elkötelezettségének mélységét mutatja, hogy a tevékenységének összefoglalásáról szóló éves jelentést 2000 óta minden évben elkészíti, és azt honlapján teljes terjedelmében elérhetővé teszi.

 

 

 

Archívum