Jedlik Ányos-díj

Jedlik Ányos-díj

A Jedlik Ányos-díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - korábban Magyar Szabadalmi Hivatal - elnökének kezdeményezésére az ipari és kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer centenáriumi évében, a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére. A díjazottak száma évente öt fő, alkalmanként honoris causa díj is odaítélésre kerül. Az elbírálás hivatali és külső szakmai szervezetek ajánlásai alapján történik.

Az átadás a március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódik.

A kitüntetettek adományozást igazoló okiratot és plakettet kapnak. Ez utóbbi bronzérem, amelynek előlapját Jedlik Ányos mellképe díszíti a "Jedlik Ányos-díj" körirattal; hátlapja domború, kráterszerű képződményt ábrázol, kipattanó - az alkotó gondolatot, a találmányt szimbolizáló - szikrákkal, valamint a "Magyar Szabadalmi Hivatal 1896-1996" felirattal.

Az érem peremén a kitüntetett neve és az érmet alkotó Asszonyi Tamás, Munkácsy-díjas, érdemes művész monogramja olvasható.

JEDLIK ÁNYOS-DÍJASOK BETŰRENDBEN

Jogszabályi háttér

Rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról