A hivatal története

Felhasználható irodalom

100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei : különszám
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1996.

Iparjogvédelem : az Országos Találmányi Hivatal által rendezett Iparjogvédelmi tanfolyam anyaga
[Budapest] : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, [év nélkül]

Jelentés a M. Kir. Szabadalmi Hivatal 10 évi működéséről: (1896-1906)
Budapest : Pallas, 1907.

Katalogus azon találmányokról, melyek az 1865. évi január 1-től 1879. évi deczember 31-ig terjedő tizenöt évi cyklusban a Magyar Korona országainak területén szabadalmazva lettek : ezen szabadalmak érvényessége vagy érvénytelenségéhez képest az utánzási tilalom alatt álló találmányokat a szabadon utánozhatóktól külön osztályokban feltüntetve
Budapest : Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1881

Katalogus azon találmányokról, melyek az 1877-ik évi deczember 31-ki ügyállás szerint a Magyar Korona országainak területén szabadalmi ótalom alatt állanak
Budapest : Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1978.

A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 733/eln. szám : a szabadalmi hivatal szervezeti és ügyviteli szabályzata
A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 734./eln. szám : a szabadalmi tanács ügyviteli szabályzata
A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 735/eln. szám : a m. kir. szabadalmi hivatal hivatalos lapjának szervezeti szabályzata

[Budapest] : [kiadó nélkül], 1896.

A M. Kir. Szabadalmi Bíróság 1938. évi ügyforgalma : [különlenyomat a Szabadalmi közlönyből]
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1939.

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal Könyvtárának czimjegyzéke : [4 kötetben]
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, 1911.
Első kötet
Második kötet
Harmadik kötet
Negyedik kötet

[A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatali Könyvtár czimjegyzékének 3. pótfüzete]
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, 1915.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet javaslata az új szabadalmi törvényjavaslatról : különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-egylet heti értesítőjének 1895. évfolyamából
Budapest : Pátria Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1895.

Summary of industrial property protection in Hungary
Budapest : OTH, 1994.

Szabadalmi jogunk reformja : a Magyar Jogászegyletben 1909. nov. 6., 13. és 20., deczember 11. és 18. és 1910 január 22. napjain tartott vita : dr. Beck Hugó bevezető előadása és dr. Fodor Ármin, dr. Fazekas Oszkár, dr. Nagy Ferencz, dr. Kohn Kajab, dr. Loránt Izsó, dr. Szász János, Pompéry Elemér, dr. Kayzer Szilárd és Kelemen Manó István előadásai és felszólalásai
Budapest : [Kiadó nélkül], 1909.

A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk valamint az ezen t.-czikk végrehajtása, továbbá a Szabadalmi Hivatal szervezeti és ügyviteli, a Szabadalmi Tanács ügyviteli és a Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjának szervezeti szabályzata tárgyában kiadott 73/1896. eln., 733/1896. eln., 734/1896. eln. és 735/1896. eln. számú kereskedelemügyi ministeri rendeletek
Budapest : Országos Törvénytár Szerkesztősége, 1896.

Adler, Emanuel
Die Beziehungen der beiden Staatsgebiete der österreichisch-ungerischen Monarchie betreffend den Schutz der Erfindungen, Marken und Muster
Wien : Manzsche Verlag, 1906.

Adler Györgyné, Bendzsel Miklós, Bobrovszky Jenő, Gyertyánfy Péter, Iványi István, Lontai Endre, Madari Tibor, Parragh Gáborné, Remsei Nándor, Szemző György
Kutatás-fejlesztés és iparjogvédelem
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 1987.

Alföldi Dezső
A magyar szerzői jog : különös tekintettel a M. Kir. Kuria gyakorlatára : az 1921:LIV., az 1992:XIII., az 1931:XXIV.t.-cikkek és a velük összefüggő törvények és rendeletek szövegével
Budapest : Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1936.

Almay György, Bárkány József, Danovszky Ferenc, Dán Jenő, Krasznay Mihály, Vermes Zoltán
Kézikönyv az újításokról és találmányokról : a 38/1957 számú kormányrendelet alapján készült új kiadás
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958.

Bánki Donát, Edvi Illés Aladár, Jámbor Gyula
A találmányi szabadalmak és a használati minták oltalma : a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Szabadalmi Bizottságának jelentése : Bánki Donát, Edvi Illés Aladár és Jámbor Gyula cikkelyei : különlenyomat a "Magyar Mérnök- és Építész-Egylet heti értesítőjé"-nek 1894-ik évfolyamából
Budapest : Hazánk Részvénytársaság Nyomdája, 1894

Bányász Jenő, Szegő Izsó
A tisztességtelen verseny törvénymagyarázattal és joggyakorlattal továbbá a védjegy-, szerzői jogi-, szabadalmi-, cégjogi törvények és az ipari mintaoltalmi rendelet szövege és magyarázata
Budapest : Iparjogvédelmi Egyesület, 1926.

Benke Zsófia (összeáll.)
Magyar iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 1998.

Benke Zsófia (összeáll.)
Iparjogvédelmi dokumentumok : CD-ROM melléklettel, amely tartalmazza a kötetben közölt dokumentumokat
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 2003.

Bérczi Antal
A védjegy- és mintaoltalomra vonatkozó hatályos törvények és rendeletek
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1941.

Bergl, Alexander (hrsg.)
Patent Kalender 1897 : Wegmeiser für Patentbesitzer und Erfinder = Szabadalmi-naptár 1897 : feltalálók és szabadalomtulajdonosok utmutatója
Budapest : Internationales Patent-Technisches Bureau Alexander Bergl, 1897.

Biszak Sándor
Mikroszámítógépes magyar szabadalmi adatbázis
Budapest : OMIKK, 1987.

Bittó Béla
Szabadalmi intézményünk történeti előzményei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1942.

Bobrovszky Jenő
Iparjogvédelem és csúcstechnika
Budapest : Országos Találmányi Hivatal, 1995.

Bobrovszky Jenő, Bognár Istvánné, Vékás Gusztáv, Mezey László, Hetényi Istvánné, Bárkány József, Pap János, Tóth Gyula ; Himer Zoltán, Szilvássy Zoltán (szerk.)
A magyar iparjogvédelem 75 éve
[Budapest] : Országos Találmányi Hivatal, 1970.

Bobrovszky Jenő, Vékás Gusztáv (összeáll.)
A szabadalmi jog szabályai
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970.

Burán Károly, Szilvássy Zoltán
Az újítómozgalom fejlődése, eredményei és problémái
Budapest : Táncsics, 1975.

Derzsi Vilmos
Iparjogvédelem : tanári segédkönyv a technikumi és szakközépiskolai "Üzemgazdaságtan" tanításához : kézirat
Budapest : Tankönyvkiadó, 1965.

Deutsch Isidor
Die ungarische Patent-Enquête vom Jahre 1894
[Hely nélkül] : Kessinger Publishing, 2010.

Estók János, Papp László, Simon Dorottya, Tószegi Zsuzsanna, Vass László Ádám
Egy hivatás 120 éve
Budapest : Typotex, 2016.

Gazda István, Kövesdi Dezső, Vida Sándor
Találmányok, szabadalmak
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967.

Hoff György
Szabadalmi jog
Pécs : Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., 1939.

Horváth Sándor ; Vékás Gusztáv (lektor) ; Pusztai Gyula, Szilbereky Jenő (főszerk.)
Iparjogvédelmi ismeretek : iparjogvédelmi dokumentáció és információ
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1982.

Iványi István, Kovári György ; Vékás Gusztáv (lektor)
Iparjogvédelmi ismeretek: szabadalmazhatóság, szabadalmi eljárás, a vizsgálat módszertana
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1988.

Kelemen Manó István
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk revisiója : az Országos Iparegyesület megbizásából előadói javaslatképpen
[Hely nélkül] : Országos Iparegyesület, 1905.

Kósa Zsigmond
A magyar szabadalmi törvények magyarázata : függelékben a Nemzetközi Unióra vonatkozó, - Ausztriával, a Német Birodalommal, Spanyolországgal kötött nemzetközi szerződésekkel és az ezekre vonatkozó végrehajtási rendeletekkel
Budapest : Pollitzer Zsigmond és Fia bizománya, 1911.

Krasznay Mihály (szerk.)
Az újítási és találmányi rendeletek : az 56/1951. M. T. számú újítási rendelet és a találmányi ügyintézésről szóló 166/1951. MI. sz. rendelet magyarázata : kiegészítve a Népgazdasági Tanács 205/9/1951. N. T. számú határozatával és az újítási díjak összegszerűségére vonatkozó kimutatással
Budapest : Tervgazdasági Könyvkiadó, 1951.

Krasznay Mihály (szerk.)
Az újítói és feltalálói jog kézikönyve
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1941. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1942.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1942. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1943. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Lengyel Béla
A szabadalom és iparfejlesztő jelentősége : a Mérnöki Továbbképző Intézet 1941. évi tanfolyamának anyaga
Budapest : [Kiadó nélkül], 1941.

Lévy Béla
A magyar szabadalmi jog rendszere
Budapest : Politzer Zsigmond, 1898.

Nagy Benő, Wámoscher Endre (szerk.)
A magyar szabadalmi jog zsebkönyve
Budapest : Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1931.

Papp László
A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának tükrében
Debrecen : [kiadó nélkül], 2014.

Papp László
A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái
Budapest : Gondolat Kiadó, 2015.

Schilling Zoltán, Mayer Géza, Szmertnik István
Indokolás a találmányi szabadalmakról szóló törvény és a használati minták oltalmáról szóló rendelet tervezetéhez
[Budapest] : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Schön Tibor (összeáll.)
A szabadalmi joggyakorlat kézikönyve
Budapest : Pátria, 1934.

Schuster Rudolf
A találmányi szabadalmakról szóló törvényjavaslat előadói tervezete és ennek indoklása
Budapest : Athenaeum, 1916.

Török László
A találmányi szabadalom : a szabadalmi jog és gyakorlat különös tekintettel Magyarországra
Budapest: Rényi Károly, 1913.

Túry Sándor
A magyar szabadalmi jog kézikönyve
Budapest : Győző Andor Könyvkereskedő, 1911.

Vincze Attila ; Lontai Endre (lektor); főszerk. Pusztai Gyula, Szilbereky Jenő
Iparjogvédelmi ismeretek : iratminták iparjogvédelmi ügyekben
[Budapest] : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1981.

Wetzel Gyula
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk valamint az ennek életbeléptetésére vonatkozó rendeletek magyarázata és a találmányi szabadalmakra vonatkozó összes törvények és rendeletek egybeállítása
Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1898.