A hivatal története

A Frecskay János Szakkönyvtár digitalizált dokumentumgyűjteménye elérhető a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.

 

 

Felhasználható irodalom

Könyvek

100 éves a szabadalmi rendszer Magyarországon : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei : különszám
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1996.

Iparjogvédelem : az Országos Találmányi Hivatal által rendezett Iparjogvédelmi tanfolyam anyaga
[Budapest] : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, [év nélkül]

Jelentés a M. Kir. Szabadalmi Hivatal 10 évi működéséről: (1896-1906)
Budapest : Pallas, 1907.

Katalogus azon találmányokról, melyek az 1865. évi január 1-től 1879. évi deczember 31-ig terjedő tizenöt évi cyklusban a Magyar Korona országainak területén szabadalmazva lettek : ezen szabadalmak érvényessége vagy érvénytelenségéhez képest az utánzási tilalom alatt álló találmányokat a szabadon utánozhatóktól külön osztályokban feltüntetve
Budapest : Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1881

Katalogus azon találmányokról, melyek az 1877-ik évi deczember 31-ki ügyállás szerint a Magyar Korona országainak területén szabadalmi ótalom alatt állanak
Budapest : Franklin-Társulat Könyvnyomdája, 1978.

A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 733/eln. szám : a szabadalmi hivatal szervezeti és ügyviteli szabályzata
A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 734./eln. szám : a szabadalmi tanács ügyviteli szabályzata
A kereskedelemügyi m. kir. minister 1896. évi 735/eln. szám : a m. kir. szabadalmi hivatal hivatalos lapjának szervezeti szabályzata

[Budapest] : [kiadó nélkül], 1896.

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése, különös tekintettel a 2017-ben hatályba lépett módosításokra
Budapest : Deloitte, 2018.

A M. Kir. Szabadalmi Bíróság 1938. évi ügyforgalma : [különlenyomat a Szabadalmi közlönyből]
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1939.

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal Könyvtárának czimjegyzéke
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, 1906 

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal Könyvtárának czimjegyzéke : [4 kötetben]
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, 1911.
Első kötet
Második kötet
Harmadik kötet
Negyedik kötet

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatali Könyvtár czimjegyzékének 3. pótfüzete
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal, 1915.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet javaslata az új szabadalmi törvényjavaslatról : különlenyomat a Magyar Mérnök- és Építész-egylet heti értesítőjének 1895. évfolyamából
Budapest : Pátria Részvénytársaság Könyvnyomdája, 1895.

Summary of industrial property protection in Hungary
Budapest : OTH, 1994.

Szabadalmi jogunk reformja : a Magyar Jogászegyletben 1909. nov. 6., 13. és 20., deczember 11. és 18. és 1910 január 22. napjain tartott vita : dr. Beck Hugó bevezető előadása és dr. Fodor Ármin, dr. Fazekas Oszkár, dr. Nagy Ferencz, dr. Kohn Jakab, dr. Loránt Izsó, dr. Szász János, Pompéry Elemér, dr. Kayzer Szilárd és Kelemen Manó István előadásai és felszólalásai
Budapest : [Kiadó nélkül], 1909.

A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk valamint az ezen t.-czikk végrehajtása, továbbá a Szabadalmi Hivatal szervezeti és ügyviteli, a Szabadalmi Tanács ügyviteli és a Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjának szervezeti szabályzata tárgyában kiadott 73/1896. eln., 733/1896. eln., 734/1896. eln. és 735/1896. eln. számú kereskedelemügyi ministeri rendeletek
Budapest : Országos Törvénytár Szerkesztősége, 1896.

Adler, Emanuel
Die Beziehungen der beiden Staatsgebiete der österreichisch-ungerischen Monarchie betreffend den Schutz der Erfindungen, Marken und Muster
Wien : Manzsche Verlag, 1906.

Adler Györgyné, Bendzsel Miklós, Bobrovszky Jenő, Gyertyánfy Péter, Iványi István, Lontai Endre, Madari Tibor, Parragh Gáborné, Remsei Nándor, Szemző György
Kutatás-fejlesztés és iparjogvédelem
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 1987.

Alföldi Dezső
A magyar szerzői jog : különös tekintettel a M. Kir. Kuria gyakorlatára : az 1921:LIV., az 1992:XIII., az 1931:XXIV.t.-cikkek és a velük összefüggő törvények és rendeletek szövegével
Budapest : Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1936.

Almay György, Bárkány József, Danovszky Ferenc, Dán Jenő, Krasznay Mihály, Vermes Zoltán
Kézikönyv az újításokról és találmányokról : a 38/1957 számú kormányrendelet alapján készült új kiadás
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1958.

Bánki Donát, Edvi Illés Aladár, Jámbor Gyula
A találmányi szabadalmak és a használati minták oltalma : a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Szabadalmi Bizottságának jelentése : Bánki Donát, Edvi Illés Aladár és Jámbor Gyula cikkelyei : különlenyomat a "Magyar Mérnök- és Építész-Egylet heti értesítőjé"-nek 1894-ik évfolyamából
Budapest : Hazánk Részvénytársaság Nyomdája, 1894

Bányász Jenő, Szegő Izsó
A tisztességtelen verseny törvénymagyarázattal és joggyakorlattal továbbá a védjegy-, szerzői jogi-, szabadalmi-, cégjogi törvények és az ipari mintaoltalmi rendelet szövege és magyarázata
Budapest : Iparjogvédelmi Egyesület, 1926.

Benke Zsófia (összeáll.)
Magyar iparjogvédelmi dokumentumok a régmúltból
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 1998.

Benke Zsófia (összeáll.)
Iparjogvédelmi dokumentumok : CD-ROM melléklettel, amely tartalmazza a kötetben közölt dokumentumokat
Budapest : Magyar Szabadalmi Hivatal, 2003.

Bérczi Antal
A védjegy- és mintaoltalomra vonatkozó hatályos törvények és rendeletek
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1941.

Bergl, Alexander (hrsg.)
Patent Kalender 1897 : Wegmeiser für Patentbesitzer und Erfinder = Szabadalmi-naptár 1897 : feltalálók és szabadalomtulajdonosok utmutatója
Budapest : Internationales Patent-Technisches Bureau Alexander Bergl, 1897.

Biszak Sándor
Mikroszámítógépes magyar szabadalmi adatbázis
Budapest : OMIKK, 1987.

Bittó Béla
Szabadalmi intézményünk történeti előzményei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1942.

Bobrovszky Jenő
Iparjogvédelem és csúcstechnika
Budapest : Országos Találmányi Hivatal, 1995.

Bobrovszky Jenő, Bognár Istvánné, Vékás Gusztáv, Mezey László, Hetényi Istvánné, Bárkány József, Pap János, Tóth Gyula ; Himer Zoltán, Szilvássy Zoltán (szerk.)
A magyar iparjogvédelem 75 éve
[Budapest] : Országos Találmányi Hivatal, 1970.

Bobrovszky Jenő, Vékás Gusztáv (összeáll.)
A szabadalmi jog szabályai
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1970.

Burán Károly, Szilvássy Zoltán
Az újítómozgalom fejlődése, eredményei és problémái
Budapest : Táncsics, 1975.

Derzsi Vilmos
Iparjogvédelem : tanári segédkönyv a technikumi és szakközépiskolai "Üzemgazdaságtan" tanításához : kézirat
Budapest : Tankönyvkiadó, 1965.

Deutsch Isidor
Die ungarische Patent-Enquête vom Jahre 1894
[Hely nélkül] : Kessinger Publishing, 2010.

Estók János, Papp László, Simon Dorottya, Tószegi Zsuzsanna, Vass László Ádám
Egy hivatás 120 éve
Budapest : Typotex, 2016.

Gazda István, Kövesdi Dezső, Vida Sándor
Találmányok, szabadalmak
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967.

Hoff György
Szabadalmi jog
Pécs : Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., 1939.

Horváth Sándor ; Vékás Gusztáv (lektor) ; Pusztai Gyula, Szilbereky Jenő (főszerk.)
Iparjogvédelmi ismeretek : iparjogvédelmi dokumentáció és információ
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1982.

Iványi István, Kovári György ; Vékás Gusztáv (lektor)
Iparjogvédelmi ismeretek: szabadalmazhatóság, szabadalmi eljárás, a vizsgálat módszertana
Budapest : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1988.

Kelemen Manó István
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk revisiója : az Országos Iparegyesület megbizásából előadói javaslatképpen
[Hely nélkül] : Országos Iparegyesület, 1905.

Kósa Zsigmond
A magyar szabadalmi törvények magyarázata : függelékben a Nemzetközi Unióra vonatkozó, - Ausztriával, a Német Birodalommal, Spanyolországgal kötött nemzetközi szerződésekkel és az ezekre vonatkozó végrehajtási rendeletekkel
Budapest : Pollitzer Zsigmond és Fia bizománya, 1911.

Krasznay Mihály (szerk.)
Az újítási és találmányi rendeletek : az 56/1951. M. T. számú újítási rendelet és a találmányi ügyintézésről szóló 166/1951. MI. sz. rendelet magyarázata : kiegészítve a Népgazdasági Tanács 205/9/1951. N. T. számú határozatával és az újítási díjak összegszerűségére vonatkozó kimutatással
Budapest : Tervgazdasági Könyvkiadó, 1951.

Krasznay Mihály (szerk.)
Az újítói és feltalálói jog kézikönyve
Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1941. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1942.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1942. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Ladoméri Szmertnik István (szerk.)
A Szabadalmi közlöny 1943. évi mellékletei
Budapest : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Lengyel Béla
A szabadalom és iparfejlesztő jelentősége : a Mérnöki Továbbképző Intézet 1941. évi tanfolyamának anyaga
Budapest : [Kiadó nélkül], 1941.

Lévy Béla
A magyar szabadalmi jog rendszere
Budapest : Politzer Zsigmond, 1898.

Nagy Benő, Wámoscher Endre (szerk.)
A magyar szabadalmi jog zsebkönyve
Budapest : Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1931.

Papp László
A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának tükrében
Debrecen : [kiadó nélkül], 2014.

Papp László
A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái
Budapest : Gondolat Kiadó, 2015.

Schilling Zoltán, Mayer Géza, Szmertnik István
Indokolás a találmányi szabadalmakról szóló törvény és a használati minták oltalmáról szóló rendelet tervezetéhez
[Budapest] : Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság, 1943.

Schön Tibor (összeáll.)
A szabadalmi joggyakorlat kézikönyve
Budapest : Pátria, 1934.

Schuster Rudolf
A találmányi szabadalmakról szóló törvényjavaslat előadói tervezete és ennek indoklása
Budapest : Athenaeum, 1916.

Török László
A találmányi szabadalom : a szabadalmi jog és gyakorlat különös tekintettel Magyarországra
Budapest: Rényi Károly, 1913.

Túry Sándor
A magyar szabadalmi jog kézikönyve
Budapest : Győző Andor Könyvkereskedő, 1911.

Vincze Attila ; Lontai Endre (lektor); főszerk. Pusztai Gyula, Szilbereky Jenő
Iparjogvédelmi ismeretek : iratminták iparjogvédelmi ügyekben
[Budapest] : Magyar Iparjogvédelmi Egyesület, 1981.

Wetzel Gyula
A találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvényczikk valamint az ennek életbeléptetésére vonatkozó rendeletek magyarázata és a találmányi szabadalmakra vonatkozó összes törvények és rendeletek egybeállítása
Budapest : Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1898.

 

Folyóiratcikkek

2,5 milliárd megtakarítás : az Országos Találmányi Hivatal tájékoztatója
Népszava, 99.évf. 254.sz. (1971. okt. 28.), p. 12.

20 éves a védjegybizottság : tagvállalati ülés a Magyar Gazdasági Kamarában
Népszava, (1988. máj. 12.), p. 4.

A 150 ezredik magyar szabadalom
Népszava, 90.évf. 220.sz. (1962. szept. 20.), p. 8

1895 : XXXVII. törvényczikk a találmányi szabadalmakról : (szentesítést nyert 1895. évi julius hó 7-én. Kihirdettetett az "Országos Törvénytár" 7-ik számában 1895. évi julius hó 14-én.)
Szabadalmi közlöny, 1.évf. 1.sz. (1896), p. 2-16.

Államjogi szuverénitásunk az ipari jogvédelem terén : [1-5. rész]
1. rész2. rész3. rész4. rész5. rész
Iparjogi szemle,1.évf. 1-5.sz. (1906. január-május), p. 1-3., p. 41-44., p. 73-75., p. 105-107., p. 141-150.

Ballai Lajos Dr.
Iparjogi szemle, 7.évf. 8.sz. (1912. október), p. 106-107.

Beszélgetés Szarka Ernővel, az Országos Találmányi Hivatal elnökével
Magyar tudomány, 100.(38.) kötet 6.sz. (1993. jún.), p. 751-753.

Bittó Béla dr.
Iparjogi szemle, 8.évf. 7-8.sz. (1913. október), p. 99.

Díszgyűlés az önálló magyar szabadalmi intézmény negyven éves fennállása alkalmából
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 13.sz. (1936. julius 1.), p. 157-165.

Dr. Pusztai Gyula az Országos Találmányi Hivatal új elnöke
Magyar nemzet, (1979. szept. 6.), p. 3.

Dr. Sárosfalvai és Nádasdi Bittó Béla nyugalomba vonult
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 4.sz. (1936. február 15.), p. 37.

Dr. Schmidt József a szabadalmi hivatal elnökének államtitkári kinevezése
Központi értesítő, 23.évf. 62.szám (1898), p. 1113.

Dr. Perédi Károly gépészmérnök
Népszava, 78.évf. 63.sz. (1950. márc. 15.), p. 6.

Dr. Wetzel Gyula a szabadalmi hivatal elnökévé való kinevezése
Központi értesítő, 23.évf. 102.szám (1898. dec. 18), p. 1723.

Egy cipőben járunk : magyar segítség román tudósoknak
Népszava, (1992. febr. 19.), p. 7.

Egyértelműbb jogi szabályozás, új szabadalmi eljárások, szakszerűbb elbírálás : az Országos Találmányi Hivatal elnökének nyilatkozata a szabadalmi törvény tervezetéről
Népszabadság, (1969. márc. 14.), p. 5.

Elnökváltozás a szabadalmi hivatalnál
Iparjogi szemle, 8.évf. 9-10.sz. (1913. december), p. 126.

Fokozottan segítjük és irányítjuk az újítók és feltalálók munkáját : az Országos Találmányi Hivatal új elnöke nyilatkozik a Népszavának
Népszava, 86.évf. 247.sz. (1958. okt. 19.), p. 1.

Fokozzák az újítók jogvédelmét - jelentette be a Találmányi Hivatal elnöke : újítókonferencia a Láng Gépgyárban
Esti hírlap, 4.évf. 61.sz. (1959. március 13.), p. 1.

Harc az újítási javaslatok bürokratikus kezelése ellen : a Találmányi Hivatalban értekezletet tartottak a könnyűipar újítói
Népszava, (1950. nov. 19.), p. 9.

Hevesi Gyula elvtárs a Találmányi Hivatal munkájáról és feladatairól
Népszava, (1949. okt. 30.), p. 4

Galánfi Sándor távozása
Iparjogi szemle, 9.évf. 2-3.sz. (1914. április), p. 33.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 81588/1914.számú rendelete a m. kir. szabadalmi hivatal szervezeti és ügyviteli szabályzatának módosítása és kiegészítése tárgyában
Iparjogi szemle, Évkönyv 1915, (1916), p. 19-33.

A kiegyezési javaslatok iparjogvédelmi része : XVI.cikk
Iparjogi szemle, 2.évf. 8.sz. (1907. okt.), p. 163-166.

Kilencmillió szabadalmat kínál a Találmányi Hivatal : Tasnádi Emil tájékoztatója
Népszabadság, (1973. febr. 1.), p. 8

A központi védjegyhivatal átszervezése
Iparjogi szemle, 3.évf. 1-2.sz. (1908. jan.-febr.), p. 1-2.

Magyar szabadalmi leírások... : csütörtöki mozaik
Népszava, (1980. szept. 18.), p. 8.

Meghalt Hevesi Gyula
Népszava, (1970. febr. 26.), p. 2.

Megnyílt az újítási tanácsadó szolgálat
Népszava, (1953. dec. 16.), p. 4.

Mikroorganizmusok letétbe helyezése
Népszava, 105.évf. 99.sz. (1977. ápr. 29.), p. 28.

Mit tartalmaz az új szabadalmi törvénytervezet : Tasnádi Emil, az Országos Találmányi Hivatal elnökének nyilatkozata
Népszava, (1969. márc. 14.), p. 3.

Nagy részvéttel temették el Hevesi Gyulát : Fehér Lajos búcsúztatója
Népszava, (1970. márc. 4.), p. 3.

Néhány szó a szabadalmi felsőbíróság megszüntetése kérdéséhez
Jogtudományi közlöny, 62.évf. 10.sz. (1927. május 15.), p.85-86.

Németh Elek Ignác segédhivatali igazgató nyugalomba vonulása
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 14.sz. (1936. julius 15.), p. 181-185.

Pályázat a felállítandó szabadalmi hivatalnál rendszeresített hivatalszolgai állásokra
Központi értesítő, 20.évf. 109.szám (1895. dec. 15), p. 2090.

Pompéry Elemér szabadalmi bíróvá kinevezése
Központi értesítő, 21.évf. 47.szám (1896. jún. 7), p. 882.

Reformok a központi védjegylajstromhivatalban
Iparjogi szemle, 9.évf. 4-5.sz. (1914), p. 57.

Rendelet a m. kir. szabadalmi hivatal kezelőszemélyzetének és szolgáinak fegyelmi ügyeiben követendő eljárás tárgyában
Központi értesítő, 24.évf. 43.szám (1899. máj. 21), p. 713-715.

Rendelet a szabadalmi tanács megszüntetéséről
Központi értesítő, 21.évf. 21.szám (1896. márc. 12), p. 444.

A szab. hivatal elnöki állása
Iparjogi szemle, 7.évf. 9-10.sz. (1912. november-december), p. 137.

A Szabadalmi Bíróság új elnöke nyilatkozik : a hadviselést szolgálják a mai találmányok
Internetről letöltött dokumentum (Huszadik Század (1943. május), 1 p.)

A szabadalmi hivatal köréből : kinevezések
Iparjogi szemle, 2.évf. 7.sz. (1907. július), p. 158

A szabadalmi hivatal köréből : magyar szabadalmi statisztika
Iparjogi szemle, 2.évf. 7.sz. (1907. július), p. 159.

A szabadalmi hivatal köréből : tanácsbeosztás
Iparjogi szemle, 2.évf. 7.sz. (1907. július), p. 158-159.

A szabadalmi hivatal mint védjegyhatóság
Iparjogi szemle, 4.évf. 9.sz. (1909. november), p. 241.

A szabadalmi hivatal tanácsbeosztása
Iparjogi szemle, 8.évf. 1-2.sz. (1913. január-február), p. 22.

A szabadalmi hivatal új elnöke
Iparjogi szemle, 9.évf. 2-3.sz. (1914. április), p. 33

A "Szabadalmi Közlöny" 30 esztendős
Szabadalmi közlöny, 31.évf. 11.sz. (1926), p. 181

A Szabadalmi Közlöny jubileumára
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 12.sz. (1936. junius 15.), p. 147-148.

A szabadalmi tanács sorsa
Iparjogi szemle és szerzői jog, 5.évf. 9.sz. (1910. november), p. 95-96

A szabadalmi tanács tagjainak és elnökének kinevezése
Központi értesítő, 21.évf. 16.szám (1896. febr. 23), p. 374.

A szabadalmi törvény novellája
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönye, 54.évf. 44-45.szám (1920. nov. 7.), p. 174-175.

Szabályzat a védjegytanács részére
Központi értesítő, 21.évf. 21.szám (1896. márc. 12), p. 444.

Személyi hírek
Iparjogi szemle, 22.évf. 8.sz. (1926), p. 29.

A találmányok és újítások hasznosításáról, újítási tervek készítéséről, az újítási díjak kifizetéséről intézkedik a kormány új rendelete
Népszava, (1959. máj. 10.), p. 2.

Törvényjavaslat az ipari minták oltalmáról : előadói tervezet
Iparjogi szemle, 4.évf. 5-(6.).sz. (1909), p. 105-120., p. 133-147.

Törvényjavaslat a találmányi szabadalmakról : előadói tervezet
Iparjogi szemle, 4.évf. 3-4.sz. (1909. április), p. 47-91.

Törvényjavaslat a védjegyek oltalmáról : előadói tervezet
Iparjogi szemle, 4.évf. 7-(8).sz. (1909), p. 159-176., p. 201-219.

Új rendelet az újításokról és a találmányokról : beszélgetés a Találmányi Hivatal elnökével
Népakarat, 2.évf. 144.szám (1957. jún. 22.), p. 1-2.

Az ujdonság kérdéséről a szabadalmi jogban : a Magyar Jogászegylet vitája
Jogtudományi közlöny, 33.évf. 14.sz. (1898), p. 110.

Az újító- és feltalálómozgalom időszerű kérdéseiről : nyilatkozik Tasnádi Emil, a Találmányi Hivatal elnöke
Népszabadság, (1961. jún. 30.), p. 7.

Védjegyügyi reformok
Iparjogi szemle, 27.évf. 3-4.sz. (1933. március-április), p. 1

Vicenik Antal szabadalmi levéltárnok főigazgatói kinevezése
Központi értesítő, 24.évf. 59.szám (1899. júl. 16.), p. 992.

Aknai Miksa
A Szabadalmi Bíróság hatáskörének kiterjesztése
Magyar ipar : folyóirat, (1948. január 10.), p. 6.

Balog Eszter
"Az ész szüleményei" oltalom alatt
Könyvtári levelezőlap, 27.évf. 8.sz. (2015), p. 18-21.

Benedek István Gábor
Oltalmazni a vállalati jogokat : újítóbörze : számítógépet - születésnapi ajándéknak? : hármas jubileum az Országos Találmányi Hivatalnál
Magyar hírlap, 1.évf. 201.sz. (1968. dec. 2.), p. 7

Bernauer Zsigmond
Háborús rendeletek az ipari jogvédelem körében
Iparjogi szemle (Évkönyv 1915, (1916), p. 79-93.)

Biró György
A M. kir. Szabadalmi Bíróság jubileuma
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönye, 70.évf. 31-36.sz. 1936. p. 238-239.

Bittó Béla
Negyven év előtt
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 5.sz. (1936. március 2.), p. 59-63.

Bozsik Valéria
Kétmilliárd forint megtakarítás újításokból : az Országos Találmányi Hivatal elnökének nyilatkozata
Népszabadság, (1962. dec. 29.), p. 3

Bozsik Valéria
A vezetők is lehetnek közreműködők : dr. Pusztai Gyula nyilatkozata
Népszabadság, (1985. júl. 4.), p. 4.

Csécsy György
A szellemi alkotások jogának fejlődéstörténete
A civilisztika fejlődéstörténete, (2006), p. 91-113

Csuti János
Rekordmennyiségű szabadalmi bejelentés 1983-ban : beszélgetés dr. Pusztai Gyulával, a Találmányi Hivatal elnökével : pezsgésben a feltaláló tevékenység
Dunántúli napló, (1984. ápr. 7.), 1 p

Deutsch Izidor
A szabadalmi törvényjavaslat : felolvastatott a Magyar Jogászegylet 1895. évi január hó 12-én tartott teljes-ülésében : Illés Károly, Balogh Arnold és Bleuer Samu felszólalásaival
Magyar jogászegyleti értekezések, 11. kötet 5. füzet (1895), p. 181-268.

Fazekas Oszkár
Az ipari jogvédelem a kiegyezésben : [1-3.]
Iparjogi szemle, 2.évf. 8-10.sz. (1907. október-december), p. 161-163., p. 190-194., p. 205-206.
1. rész2. rész3. rész

Fazekas Oszkár
Sürgős iparjogvédelmi reformok
Magyar jogászegyleti értekezések, 36.kötet 2.füzet [278. szám] (1907. november), p. 3-30

Fazekas Oszkár
A szabadalmi hatóságok szervezeti reformja
Jogtudományi közlöny, 39.évf. 31.sz. (1904. július 29.), p.251-253.

Fazekas Oszkár
A védjegyügyi eljárás gyorsítása
Iparjogi szemle, 8.évf. 6.sz. (1913. június), p. 76-77.

Fenyő Henrik
Szabadalmi intézményeink mai állapota
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönye, 47.kötet 8.szám (1914. február 22.), p. 138-142.

Ficsor Mihály
A használati minták oltalmáról
Jogtudományi közlöny, 47.évf. 7-8.sz. (1992. augusztus), p.351-364

Forbáth Róbert
Az újításnak tömegmozgalommá kell kifejlődni! : a Találmányi Hivatal szerepe
Magyar ipar : folyóirat (1948. október 15.), p. 20.

Herz Bertalan
Szabadalmi jogunk szabályozásához : [1-2. rész]
Jogtudományi közlöny, 27.évf. 11.sz. (1892), p. 83-84. 
27.évf. 13.sz. (1892), p. 98-99.
1. rész2. rész

Himer Zoltán (összeáll., szerk.)
Az önálló, független magyar iparjogvédelmi hatóság létrejöttének 75 éves évfordulója
Szabadalmi közlöny, 75.évf. 11.sz. (1970. november), p. 645-657.

Káposztás Tünde
A védjegy régen és ma, avagy fejezetek a Magyar Szabadalmi Hivatal történetéből
Szakdolgozat, 269. (1999), 34 p.

Karczag György
Az iparügyi minisztérium fontos intézkedései az ipari tulajdonjogi jogszolgáltatás terén : a szabadalmi bíróság hatáskörét minél előbb ki kell terjeszteni
Magyar ipar : folyóirat (1948. szeptember 10., p. 9.)

Karczag László
Négyszázezer találmány 75 év alatt : időszerű beszélgetés Tasnádi Emillel, az OTH elnökével
Magyar hírlap, 3.évf. 15.sz. (1970. jan. 15.), p. 4

Kayser Szilárd
A kiegyezési javaslatok XVI-ik cikke
Iparjogi szemle, 2.évf. 9.sz. (1907. nov.), p. 185-190.

Kincses István
Szabadalmak, találmányok, feltalálók az új Magyarországon 1945-1969
Újítók Lapja, 27. évf. 16.sz. (1975. augusztus 22.), p. 21-25

Kincses István
Szabadalmak, találmányok, feltalálók Magyarországon 1914 és 1945 között
Újítók Lapja, 27.évf. 14.sz. (1975. július 23.), p. 17-20.

Kincses István
Szabadalmak, találmányok, feltalálók Magyarországon a századforduló idején 1895-1914
Újítók Lapja, 27.évf. 13.sz. (1975. július 9.), p. 17-19.

Kincses István
A szabadalmi hatóságok szerepe a szabadalmi információ terjesztésében
Iparjogvédelmi tájékoztató, 19.évf. 4. sz. (1985), p. 9-14.

Kolos Aurél
Az átszervezendő Szabadalmi Bíróságnak kizárólagos hatáskört kell biztosítani a szabadalmak körüli jogi kérdések eldöntésénél
Magyar ipar : folyóirat, 1947. szeptember 25., p. 19-20

Korach Mór
Hevesi Gyula : 1890 - 1970
Akadémiai értesítő, 7-8.sz. (1970), p. 570-575.

Korbuly Sándor
A szabadalmi leírások kezelése Magyarországon
Szabadalmi közlöny, 67.évf. 11.sz. (1962. november), p. 395 - 399.

Kósa Zsigmond
Átmeneti intézkedések a szabadalmi jogban : minő anyagi jogszabályok alkalmazandók az 1895:XXXVII. tcz. életbelépte előtt engedélyezett szabadalmakra, különösen a szabadalmak megvonása és megsemmisitése iránt inditott perekben?
Jogtudományi közlöny, 32.évf. 8.sz. (1897. február 19.), p. 60 - 62.

Kőházi Endre
A m. kir. Szabadalmi Bíróság bírói és hivatalnokai felelősségének törvényes szabályozása : törvényelőkészítés
Közgazdasági Értesítő, 25.évf. 2.szám (1933. január 14.), p. 10-13.

Kuncz Ödön
Schuster Rudolf : emlékbeszéd
Magyar jogászegyleti értekezések, 9.évf. 3-4.(XXXV-VI.)szám  (1941. június-október), p. 263-276

Legeza Dénes István
A magyar szerzői jogi szakértői tevékenység történetének vázlata 1952-ig
Szakdolgozat (604. sz. (2015), 55 p.)

Lengyel Béla
Schilling Zoltán 1876-1942
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönye, 76. kötet 51-52.sz. (1942. december 27.), p. 201-202

Lévy Béla
A szabadalmi törvényjavaslat előadói tervezete : 4. rész : [A 1-3. és az 5-6. fejezetek nem relevánsak
Jogtudományi közlöny, 51.évf. 42.szám (1916.okt.15.), p. 362-365.

Marschall Ferenc
A negyvenéves Szabadalmi Bíróság
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönye, 70.évf. 21-22.sz. 1936. p. 193-195

Nagy Lajos
A magyar néphadsereg újító konferenciája
Honvédségi Szemle, 3.szám (1969), p. 100-106

Osman Péter
Könyv- és folyóiratszemle : Egy hivatás 120 éve. A Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig
Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle, (11.(121.)évf. 5.sz. (2016. október), p. 160-173.)

Palágyi Tivadar
A magyar szabadalmi jog fejlődése az elmúlt 40 évben
Szabadalmi közlöny és védjegyértesítő, (melléklet, 95.évf. 4.sz. (1990. augusztus 28.), p. 20-25.

Papp László
120 éves az első magyar szabadalmi törvény
Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle, 10.(120.)évf. 3.sz. (2015. június), p. 61-74.

Papp László
Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban
Internetről letöltött dokumentum, (2013), 7 p.)

Perédi Károly
Teremtsünk rendet a feltalálók portáján : az Országos Találmányi Hivatal elnökének hozzászólása
Népszava, 84.évf. 243.sz. (1956. okt. 14.), p. [7.]

Pusztai Gyula
A hazai iparjogvédelem 40 éve : 1-5. rész
Újítók Lapja, 37.évf. 3-7.sz. (1985.), p.4-7
1. rész2. rész; 3. rész4. rész; 5. rész

Sályi István
Milyen hatásköre legyen a Szabadalmi Bíróságnak? : hozzászólás Karczag György dr. és Kolos Aurél cikkeihez : ipari jogalkotás
Magyar ipar : folyóirat (1947. október 25.), p. 13-14

Schilling Zoltán
Mult és jövő
Szabadalmi közlöny, 41.évf. 5.sz. (1936. március 2.), p. 51-56.

Schilling Zoltán
A szabadalmi jog és a technika fejlődésének párhuzama : rövidítve elmondta rádión 1936. évi június hó 23-án
Szabadalmi közlöny (41.évf. 14.sz. (1936. július 15.), p. 181-185.)

Schuster Rudolf
Az ipari minták oltalmáról szóló törvényjavaslat előadói tervezete
Iparjogi szemle, Évkönyv 2.rész 1916, (1917), p. 26-31.

Schuster Rudolf
Az iparjogvédelmi reform kérdéséhez
Jogtudományi közlöny, 51.sz. (1914), p. 514-516.

Schuster Rudolf
A találmányi szabadalmakról szóló törvényjavaslat előadói tervezete
Iparjogi szemle, Évkönyv 1915, (1916), p. 2-16.

Schuster Rudolf
Az új szabadalmi törvényjavaslat előadói tervezete
Jogtudományi közlöny, 51.évf. 13.sz. (1916. március 26.), p.113-114

Schuster Rudolf
A védjegyperekben követendő eljárás
Jogtudományi közlöny, 3.sz. (1922), p. 18-19.

Tattay Levente
A magyar védjegy jogi szabályozásának fejlődése
Magyar jog, 2.sz. (1993. február), p.80-86.

Tattay Levente
Magyar védjegyek a két világháború között
Propaganda-reklám, 39.évf. 4.sz. (1997), p. 15-17

Tattay Levente
A magyar védjegyjog száz éve
Szabadalmi közlöny és védjegyértesítő : a Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja, melléklet, 95.évf. 5.szám (1990), p. 11-15

Tattay Levente
A Rákosi-korszak védjegyeiről
Propaganda-reklám, 39.évf. 2.sz. (1997), p. 8-10

Tószegi Zsuzsanna
Innovatív szolgáltatási portfólió kialakítása és fejlesztése az iparjogvédelmi hatóság 120 éves története során
Tudományos és műszaki tájékoztatás, 63.évf. 10.sz. (2016), p. 375-386

Vásárhelyi László
A találmányi jelleg kérdéséhez
Technika és Közgazdaság : a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közlönyének melléklete, 7.évf. 1.szám (1929. január 6.), p. 1-3.