2014

Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj 2014-ben

Dr. Fried Miklós, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Fotonikai Kutatócsoportjának osztályvezetője, mind tudományos, mind technológiai és gazdasági területen elért, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, találmányokban és szabadalmakban is testet öltött, kiemelkedő eredményeinek elismeréseként, az ellipszometriában nemzetközileg is elismert leképező optikai vizsgálóberendezés létrehozásáért.

Dr. Vukics Krisztina PhD, gyógyszerkutató vegyészmérnök, a Richter Gedeon Rt. gyógyszerkémiai szerves szintetikus kutatólaboratóriumának osztályvezetője, az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, az originális szintézisben és a generikus termékfejlesztési programok terén elért, széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként.

Zámboriné dr. Németh Éva, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Gyógy- és Aromanövények Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a növényfajta-nemesítésben elért kiemelkedő kutatási és innovációs tevékenységéért, iparjogvédelmi tudatossággal gondozott, széles körben hasznosított eredményeinek elismeréseként, különösen az újdonságértékű, a gyógyszeriparban széles körben hasznosítható mákfajták előállításáért.