Az együttműködő szervek tájékoztatása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény Harmadik részében foglalt, az együttműködő szervek tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége körében az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az SZTNH biztonságos kézbesítési szolgáltatási címe:

Hivatali kapu: SZTNHELO
KRID: 528694778

Az SZTNH információátadási szabályzata itt érhető el.