Hogyan védjem a megjelölésemet?

Védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól és a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát.  A védjegyoltalom kizárólagos jogokat biztosít Önnek annak használatára meghatározott árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. A védjegy emellett szerzői jogi oltalom alatt is állhat, amennyiben az egyben egyéni, eredeti jellegű alkotás is (pl. egy logó).

Védjegyoltalmat bejelentési kérelem benyújtásával, hatósági eljárás eredményeként szerezhet.

TM e-Filing - e-bejelentés könnyen, gyorsan

Új elektronikus védjegybejelentési rendszer az SZTNH-ban

2015. szeptember 4-től az SZTNH ügyfelei részére is elérhetővé vált a nemzeti védjegybejelentések elektronikus úton történő benyújtására szolgáló TM e-Filing rendszer. Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által kifejlesztett TM e-Filing rendszer hazai implementálására az EUIPO-val folytatott együttműködés keretében nyílt lehetőség.

Az új TM e-Filing rendszer, amely mellett tovább működik a korábbi Ebej rendszer, ügyfélbarát támogató funkciókat nyújt a védjegybejelentők részére. Ezek közül kiemelendő a  védjegybejelentés árujegyzékének összeállítását támogató TMclass eszköz, melynek segítségével a közös EU osztályzási gyakorlatnak megfelelően állítható össze a védjegybejelentések árujegyzéke. A TM e-Filing rendszer ún. aktív űrlapos működése nem igényli .pdf nyomtatványok letöltését, illetve feltöltését, hanem a bejelentés összeállítása és az ügyfélkapus bejelentkezés után az űrlap egy kattintással beküldhető. Bízunk abban, hogy az új TM e-Filing rendszer elnyeri ügyfeleink tetszését és még gyorsabbá, komfortosabbá válik majd vele a védjegybejelentések benyújtása.

Az SZTNH részére elektronikus úton nemzeti védjegybejelentési kérelmet jelenleg a TM e-Filing rendszer útján lehet benyújtani.

A TM e-Filing rendszer a következő helyen érhető el: TM e-Filing .

Az oltalom adott földrajzi területre 10 évre szól, amely korlátlan alkalommal megújítható.

A piaci verseny résztvevői számára igen lényeges annak elkerülése, megelőzése, hogy áruikat (szolgáltatásaikat) összetévesszék másokéval, vagy ami még rosszabb, hogy utánozzák, hamisítsák azokat.

A fogyasztók számára a védjegy biztonságot jelent: az egyes áruk és szolgáltatások azonosításának, egymástól való megkülönböztetésének következtében a fogyasztó meggyőződhet arról, hogy olyan terméket vásárolt, amit elvárt.

Jogérvényesítés

Védjegyoltalomból eredő jogai megsértése esetén büntetőjogi, polgári jogi vagy vámhatósági intézkedéseket kezdeményezhet.