2003

Millenniumi Díj 2003

Magyar Elektrotechnikai Múzeum
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
ODEON ART VIDEO

Magyar Elektrotechnikai Múzeum

A múzeum célkitűzése az elektrotechnikai ipar gyártmányainak, valamint a villamos áram termelésének és elosztásának, fejlődésének bemutatása, gazdag tárgyi és képanyag-gyűjteménye segítségével, különös tekintettel a magyar elektrotechnika történetére. A múzeum elsősorban azoknak a magyar tudósoknak és mérnököknek a tevékenységét mutatja be, akik a legnagyobb részben járultak hozzá hazánk elektrotechnikai iparának világszínvonalra emelkedéséhez.

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

Az intézet kutatási tevékenysége a magyar mezőgazdaság és a nemzetközi agrárkutatás igényeinek megfelelően változott története során. A globalizálódó világ kihívásaival szembenéző fiatal kutatói generáció ma már együtt alkalmazza a molekuláris genetikai és klasszikus növénynemesítési módszereket.

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

A társaság 1968-ban alakult Budapesten, célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban az informatika alkalmazását, fejlesztését, az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást.
A társaság az elmúlt évtized gyakorlatához híven törekszik a múlt, az elődök hagyományainak megőrzésére; alkalmazkodik a jelen kihívásaihoz és feltételeihez, s legjobb tudása szerint törekszik a jövő befolyásolására.
A Neumann társaság az, amely Magyarországon meghonosította a nemzetközi számítógép-használói jogosítvány programot, az ECDL vizsgát és ellátja a vizsgarendszer szakmai felügyeletét.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság kézzel-foghatóan és méltón képviseli a hazai számítástechnikai fejlődést.

ODEON ART VIDEO

Az Odeon Art Video csaknem egy évtizede gondoskodik a filmművészet maradandó értékű alkotásainak magyar nyelvű megjelentetéséről. Az utóbbi években országos filmes adatbázis kiépítésébe kezdtek az interneten, mellette pedig más művészeti ágak irányában is nyitottak. Az 1993-ban alakult társaság, amely a Budapest Film art-mozi hálózatában bemutatott művészfilmek videó-forgalmazására jött létre, fennállása alatt a honi filmes kultúra jelentős katalizátorává vált.
Az Odeon nemcsak kiadóként, hanem kölcsönzőként, információs központként is működik. Kínálata így saját filmjei mellett a Magyarországon 1993 óta videón kiadásra került filmek nagy részét felöleli. A filmek által reprezentált értékek méltó képviselete, a kultúra és a szellemi élet iránti elkötelezettség jellemzi az Odeon Art Video tevékenységét. Ezt mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy munkatársai közül számos alkotó, színész, művész került ki.
Az Odeon Art Video az igényes mozi életképességét példázza, méltóan szolgálva a magas színvonalú jogtiszta szórakoztatás boldogulásának reményét.