Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Feladata

Az 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről úgy rendelkezik, hogy szabadalmi ügyvivőként az működhet, aki a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagja (2. §). A Kamarába való felvételre jogosultság egyik alapfeltétele a szabadalmi ügyvivői vizsga letétele. A vizsgát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) mellett működő Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság előtt kell letenni.

A Vizsgabizottság az elnök által megállapított ügyrendje szerint működik, ügyeit az elnök és irányításával a titkár intézi, igazgatási és ügykezelési feladatait az SZTNH látja el.

Tagjai

A Vizsgabizottság elnökből és tizennégy tagból áll, elnöke az SZTNH elnöke. Hét tagját a szabadalmi ügyvivők közül, további hét tagját pedig a jogi képzettséggel, illetve felsőfokú iparjogvédelmi képesítéssel rendelkező személyek közül az SZTNH elnöke nevezi ki három évre.

A vizsgán eljáró tanács

A Vizsgabizottság a szabadalmi ügyvivői vizsgán az elnökből és négy tagból álló tanácsban jár el. A Vizsgabizottság elnöke a vizsgán eljáró tanácsba legalább két szabadalmi ügyvivő tagot hív meg, továbbá - akadályoztatása esetén - a tagok közül kijelöli helyettesét.

Titkár

A Vizsgabizottság titkárát az SZTNH elnöke bízza meg a Hivatal köztisztviselői közül. A titkár intézi a Vizsgabizottság ügyeit, irányítja annak az SZTNH által ellátott ügykezelését.

Elérhetőség

Titkár: dr. Cserhátiné dr. Füzesi Krisztina
Szellemi Tulajdon Nemezeti Hivatala
1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7.
Tel: (1) 474 5921
e-mail:krisztina [961] fuzesi [169] hipo [961] gov [961] hu  

Jogszabályi háttér

76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról

A szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke

Tagok
Ügyrend