A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság tagjainak kinevezése

A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII.29.) IKM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a 2020. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időtartamra kinevezett Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság tagjai:

 • Dr. Baticz Csaba
 • Dr. Braun Gábor
 • Buzásné Nagy Zsuzsanna
 • Gyetvainé Virág Dóra
 • Dr. Horváth Bertalan
 • Dr. Kacsuk Zsófia
 • Dr. Kovári Zoltán
 • Lengyel Zsolt
 • Mák András
 • Dr. Mikló Katalin
 • Dr. Németh Gábor
 • Ravadits Imre
 • Dr. Tóháti Márta
 • Dr. Zábori Zoltán