A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság tagjainak kinevezése

A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság tagjainak kinevezése

A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII.29.) IKM rendelet 1.§-ának (3) bekezdése alapján a 2019. december 31-ig terjedő időtartamra kinevezett Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság tagjai:

Dr. Csiky Péter

Farkas Szabolcs

Frankné dr. Machytka Daisy

Dr. Gonda Imre

Dr. Jókúti András

Dr. Kacsuk Zsófia

Dr. Kereszty Marcell

Lengyel Zsolt

Mák András

Dr. Mikló Katalin

Ravadits Imre

Dr. Stadler Johanna

Tepfenhárt Dóra

Dr. Zábori Zoltán