A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2004. évi tevékenysége

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács 2004. évi tevékenysége

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács (MSZTT) tevékenységének új irányt szabott az a 2003-as évben elfogadott program, amelynek keretében 2004-ben negyedévenként megjelent a "Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről" című kiadvány. A Hírlevél egyes számai az iparjogvédelem és a szerzői jog területét érintő hírek, aktuális információk összefoglalása mellett áttekintést adtak a Hivatal tevékenységéről, a közösségi oltalmi formákról, az európai szabadalom-bejelentőket érintő alapvető kérdésekről.

Az elhatározott új tevékenységi irányok körébe tartozik a Szellemi Tulajdonvédelmi Jelentés, az ún. Fehér Könyv elkészítése is, amelynek kiadására 2005-ben kerül sor. A testületi tagok a Fehér Könyv témaköreit, valamint a szerkesztéssel kapcsolatos feladatokat a 2004. októberi és decemberi testületi ülésen vitatták meg.

Az MSZTT 2004. évi testületi ülésein állásfoglalást alakított ki

- a szerzői jogi alapú iparágak gazdasági jelentőségének felmérésére irányuló hivatali vizsgálat kutatási eredményeivel kapcsolatban, valamint

- "A földrajzi árujelzők oltalmának szabályozásáról, az EU-csatlakozásból adódó gyakorlati kérdésekről, továbbá a hagyományos megnevezésekről, fajtanevekről és az oltalmazható árujelzőkről szóló cselekvési program" és az "Egyes védjegyeknek fajtanévként történő kezeléséről" című tanulmányokról.

Az MSZTT testületi ülés keretében vitatta meg a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló irányelvjavaslattal összefüggő egyes kérdéseket, valamint a kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységének erősítését célzó VIVACE Programról szóló tájékoztatást.

Az MSZTT javaslatot fogalmazott meg a "Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén" című, tanulmány alapján a jogérvényesítésről szóló 2004/48/EK irányelv átültetésével kapcsolatos feladatokról. A tanulmány 1 részletesen összehasonlította az irányelv rendelkezéseit a szellemitulajdon-védelmi jogszabályok, a polgári perrendtartás és a végrehajtási jog kapcsolódó rendelkezéseivel. A tanulmány a jogszabályok elemzése mellett kitért a jogalkalmazási gyakorlat elemzésére is. A tanulmány szerzői, az összehasonlító elemzés alapján tettek javaslatot az irányelv átültetéséhez szükséges jogszabály-módosításokra. A Tanács határozatot hozott a közösségi irányelv átültetését elősegítő hatástanulmány készítéséről és a tanulmány széleskörű közzétételéről.

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről (letölthető pdf formátumban)
4. szám
3. szám
2. szám
1. szám


1 Bacher Vilmos-Faludi Gábor: " Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén" című tanulmánya
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2005. április 28.