Közérdekű adatok - különös közzétételi lista

Közérdekű adatok – különös közzétételi lista

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint közzéteendő adatok.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatok:

  • A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja;
  • Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az előző évben ilyen összegű kifizetést nem teljesített.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint közzéteendő, a Szerzői Jogi Szakértő Testület által készített szakvélemények adatbázisa és az adatbázis keresőfelülete.