CP6. A formatervezési minták grafikai ábrázolása

CP6. A formatervezési minták grafikai ábrázolása

A CP6. számú projekt a formatervezési minták grafikai ábrázolását érinti, amelynek keretében létrehozott munkacsoport elsősorban a semleges háttér (neutral background) fogalmának meghatározása, a mintához nem tartozó részek ábrázolása (disclaimer), a mintát bemutató ábrázolás szabályai (type of views), valamint a mintát bemutató ábrázolás benyújtásának követelményei (format of views) tekintetében közelítette a tagállamok eltérő jogértelmezését. A munkacsoport alakuló ülésére 2014. január 29-én került sor. A projekt 2016. április 15-én zárult le egy Közös Közlemény megalkotásával, amely hivatkozásul szolgál a projektben részt vevő szellemi tulajdoni hivatalok, felhasználói szervezetek, bejelentők és képviselők számára a formatervezési minta grafikus ábrázolására vonatkozó követelményeket illetően kialakított közös gyakorlathoz.

Magyarország részt vett a közös gyakorlat kidolgozásában, de annak alkalmazásához szükséges volt a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendeletnek a mintához nem tartozó részek jelölésével kapcsolatos szabályokat érintő módosítása is. Az említett módosítás 2016. július 15. napjától hatályos, így a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Közös Közleményben lefektetett elveket a 2016. július 15-e után benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekre, illetve az ezt követően indult egyéb eljárásokra alkalmazza.

A Közös Közlemény szövege 2018. május 15-én frissítésre került. A Közös Közlemény új, frissített szövege itt érhető el.