CP5. Viszonylagos kizáró okok – Összetéveszthetőség

CP5. Viszonylagos kizáró okok – Összetéveszthetőség

Projekt lezárult,  közös gyakorlat átültetésének napja Magyarországon: 2014. december 1.

A CP5. számú projekt kapcsán létrehozott munkacsoport célja a tagállamok joggyakorlatának közelítése a tekintetben, hogy az összetett megjelölésekben szereplő csekély megkülönböztető képességgel rendelkező vagy leíró szóelemek milyen jelentőséggel bírnak az összetéveszthetőség szempontjából. A munkacsoport tagjai a tagállamok korábbi joggyakorlatának felmérését és a jogértelmezésben megmutatkozó eltérések azonosítását követően számos aspektusból megvizsgálták az összetéveszthetőség kérdését, majd a harmonizációt célzó közös gyakorlat alapelveit 2013 októberében egy egységes dokumentumban foglalták össze, amelyet a BPHH Igazgatótanácsa a 2014. májusi ülésén jóváhagyott.

 

Tájékoztató a CP5. számú konvergencia projektben az összetéveszthetőség megítélésével kapcsolatban kialakított közös gyakorlatról
Közös közlemény az összetéveszthetőségen alapuló viszonylagos kizáró okokkal (a megkülönböztető képességgel nem rendelkező/gyenge elemek hatásával)kapcsolatos közös gyakorlatról