CP1. Az árujegyzék kifejezéseinek efogadhatóságáról és a Nizzai osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseiről

A Konvergencia Program első projektjeként a szellemi tulajdoni hivatalok és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) munkacsoportjai az „IP Translator” ügy (C-307/10) nyomán két közös gyakorlatot dolgoztak ki: az árujegyzék kifejezéseinek elfogadhatóságáról (CP1.) és a Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseiről (CP2.). (A Nizzai Osztályozásról több információ itt érhető el: http://sztnh.gov.hu/vedjegy/vedj_osztalyozas.html).

A 2019-ben elindított közös gyakorlatok fenntartása alprojektben részt vevő munkacsoportok elemezték a 2015/2436 irányelvnek (a továbbiakban: védjegyirányelv) nemzeti jogba történő átültetése és a 2017/1001 rendelet (a továbbiakban: EUVR) CP1-re és CP2-re gyakorolt hatását. Arra a következtetésre jutottak, hogy bár tartalmi módosítására nincs szükség, célszerűbb lenne a két projektet egyetlen közös közleményben konszolidálni. Így 2022-ben elkészült az árujegyzék kifejezéseinek elfogadhatóságára és a Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezéseire vonatkozó közös gyakorlatról szóló CP1. Közös Közlemény.

Az átdolgozott CP1. közös gyakorlat így most már egységesen tartalmaz olyan iránymutatásokat, amelyek támpontot nyújtanak ahhoz, mikor és milyen kritériumok alapján állapítható meg az árujegyzékben szereplő kifejezések egyértelműsége és pontossága, illetve annak hiánya. Valamint szerepelteti a Nizzai Osztályozás szerinti fejezetcímek általános kifejezései közül azokat, amelyek nem elég egyértelműen és pontosan határozzák meg a védjegyoltalom terjedelmét, így további pontosítás nélkül nem elfogadhatók. A közlemény konkrétan megjelöli azokat az indokokat, amelyek a kifogásolt kifejezések el nem fogadhatóságát eredményezik, továbbá kifejti az osztályozási szempontból elfogadhatónak ítélt kifejezések mögött felsorakoztatható érveket.

A Közös Közlemény új, frissített szövege az alábbi linken érhető el:
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2253185/CP1_Common_Communication_hu.pdf/06dbb344-8e7e-41b3-92c4-4622c0dbdd38