Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

Képviselő adatváltozásának (név- és/vagy címváltozásának) az iparjogvédelmi lajstromokba történő bejegyzése

 

Képviselő név- és/vagy címváltozásának az iparjogvédelmi lajstromokba történő bejegyzésére irányuló kérelmek készítéséhez az SZTNH honlapján hozzáférhetővé teszi az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt (L11-es formanyomtatvány), amely egyszerűbbé teszi az SZTNH előtti ügyintézést.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy főszabály szerint az SZTNH előtti valamennyi iparjogvédelmi eljárásban ügyenként külön-külön kell benyújtani a kérelmeket. Az SZTNH azonban - az L11 formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg - a képviselő név- és/vagy címváltozásának tudomásulvétele során (valamint képviseleti megbízások tudomásulvételére irányuló eljárásokban) lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egyetlen kérelemben több iparjogvédelmi ügyet jelöljenek meg és ezekre vonatkozóan a változás bejegyzését kérjék (így akár egyetlen kérelemmel is lehetőségük van több ügyre vonatkozóan elindítani a változások bejegyzésére irányuló eljárást).

 

Mi történik a kérelmek benyújtását követően?

Amennyiben a kérelem, valamint a képviseleti meghatalmazás megfelel az előírásoknak, az SZTNH tudomásul veszi a kérelmet, és a képviselő új adatait bejegyezi a lajstromba, az erről szóló hivatali végzést pedig megküldi a képviselő részére.