IV. A Szakértő Testület közreműködése a szerzői jogi kultúra előmozdításában

14. A Testület elnöksége 2001. január 9.- i üléséről született jegyzőkönyv a következőket tartalmazza arról, hogy az elnökség milyen gondokra tekintettel találta szükségesnek a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület létrehozását és az ehhez szükséges anyagi támogatást: "Az új Testület kinevezése óta több olyan tapasztalat merült fel, amely mindennek a szükségére utal. Nevezetesen: (i) a Testület tagjai nem ismerik eléggé egymást és a Testület munkáját; (ii) a Testület tagjainak a szerzői jogról, különösen pedig annak újabb hazai, európai és nemzetközi fejleményeiről való tájékozottsága erősen egyenetlen; (iii) hiányzik egyrészről a Testület, másrészről pedig a szerzői joggal foglalkozó vagy abban érdekelt - de a Testület tagjai között nem szereplő - jogászok és más szakemberek között egy olyan érintkezési felület, amely szükséges lenne egymás kölcsönös tájékoztatására; (iv) vannak ugyan Magyarországon jelentős szerzői jogi műhelyek, ezek azonban jobbára valamely meghatározott jogtulajdonosi vagy felhasználói érdekek képviseletéhez és érvényesítéséhez kapcsolónak; nagy szükség lenne tehát egy semleges, de a szerzői joggal mégis intenzíven foglalkozó, szakmai- társadalmi fórumra."

15. Ugyan a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület megalakulásával létrejött egy ilyen semleges szakmai szervezet, a Testület azonban továbbra is szükségesnek érezte és érzi, hogy a szerzői jogi kultúra előmozdításában maga is közreműködjék. Ennek a jegyében történt az, hogy a Testület az MSzH-val és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel együttesen egy ankét-sorozat megszervezése mellett döntött még 2001-ben, amelynek keretében évenként egyszer a legjelentősebb nemzetközi és európai szakemberek adnak elő a szerzői jog területén érdekelt magyar szakembereknek. A sorozat első eseményeként még 2001. november 15-én szerveztük meg azt az ankétot, amelyen Dr. Jörg Reinbothe - az Európai Bizottság első számú szerzői jogi szakértője és diplomatája és a Bizottság szerzői jogi és szomszédos jogi részlegeinek a vezetője - tartott előadást "A szerzői jog perspektívái Európában" címmel. A rendezvény mind a résztvevők számát, mind pedig az érdeklődés szintjét tekintve rendkívül sikeres volt, és Reinbothe úrra is mély és pozitív benyomást tett. Előadását később írásban is rendelkezésünkre bocsátotta. Annak magyar fordítását az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (az MSzH hivatalos lapjának a szakmai melléklete) 2002. februári számában közölte.

16. A sorozat folytatásaként 2002. december 3- án tartottuk meg - ismét a Magyar Szabadalmi Hivatallal és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel karöltve - "A szerzői jog az Internet korában - Victor Hugo szemével" című rendezvényünket, amelyen Dr. Bendzsel Miklós, az MSzH elnöke megnyitó előadása és Dominique de Combles de Nayves úr, Franciaország magyarországi nagykövete üdvözlő szavai után a két vendégelőadó, Pierre Sirinelli, a Paris- 1 (Panthéon- Sorbonne) egyetem professzora, a Jean Monnet egyetem tiszteletbeli dékánja és az ALAI francia csoportjának elnöke, valamint Geoffrey Yu, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) szerzői jogi ügyekért felelős főigazgató- helyettese volt. Az előadók átfogó képet nyújtottak a szerzői jog aktuális nemzetközi, európai és magyar fejleményeiről, érintve a WIPO "Internet szerződéseit", az Európai Közösség 2001/29/EK számú ún. "Infosoc" irányelvét és a nemzetközi szerzői jogi normák fennálló rendszerének alapját jelentő Berni Uniós Egyezményt. (A szeminárium zárásaként került sor a neves magyar jogtudós, Apáthy István szellemi örökségének ápolása jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a Magyar Szabadalmi Hivatal által közösen, első alkalommal kiírt Apáthy- pályázat díjainak ünnepélyes kiosztására.)

Budapest, 2003. március 27.

id. Dr. Ficsor Mihály
a Testület elnöke

Mellékletek:
1) A 2002-ben tartott elnökségi ülések jegyzőkönyvei
2) A megkeresések és megbízások listája
3) A beszámoló 13. pontjában említett, általánosabb kérdésekben adott szakvélemények