II. Elnökségi ülések

6. 2002 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, három alkalommal tartott ülést (január 23- án, március 28- án és október 1- én). A három elnökségi ülés jegyzőkönyvét a Beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.