IV. A Szakértő Testület közreműködése a szerzői jogi kultúra előmozdításában

16. A Testület elnöksége 2001. január 9.-i üléséről született jegyzőkönyv a következőket tartalmazza arról, hogy az elnökség milyen gondokra tekintettel találta szükségesnek a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület létrehozását és az ehhez szükséges anyagi támogatást: "A új Testület kinevezése óta több olyan tapasztalat merült fel, amely mindennek a szükségére utal. Nevezetesen:
(i) a Testület tagjai nem ismerik eléggé egymást és a Testület munkáját;
(ii) a Testület tagjainak a szerzői jogról, különösen pedig annak újabb hazai, európai és nemzetközi fejleményeiről való tájékozottsága erősen egyenetlen;
(iii) hiányzik egyrészről a Testület, másrészről pedig a szerzői joggal foglalkozó vagy abban érdekelt -- de a Testület tagjai között nem szereplő -- jogászok és más szakemberek között egy olyan érintkezési felület, amely szükséges lenne egymás kölcsönös tájékoztatására;
(iv) vannak ugyan Magyarországon jelentős szerzői jogi műhelyek, ezek azonban jobbára valamely meghatározott jogtulajdonosi vagy felhasználói érdekek képviseletéhez és érvényesítéséhez kapcsolónak; nagy szükség lenne tehát egy semleges, de a szerzői joggal mégis intenzíven foglalkozó, szakmai-társadalmi f6rumra."

 

17. Ugyan a Magyar Szerzői Jogi Egyesület megalakulásával létrejött egy ilyen semleges szakmai szervezet, a Testület azonban továbbra is szükségesnek érezte és érzi, hogy a szerzői jogi kultúra előmozdításában maga is közreműködjék. Ennek a jegyében történt az, hogy a Testület az MSzH-val és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel együtt szervezte meg 2001. november 15.-én azt a konferenciát, amelyen Dr. Jörg Reinbothe -- az Európai Bizottság első számú szerzői jogi szakértője és diplomatája és a Bizottság szerzői jogi és szomszédos-jogi részlegeinek a vezetője -- tartott előadást "A szerzői jog perspektívái Európában" címmel. A rendezvény mind a résztvevők számát, mid pedig az érdeklődés szintjét tekintve rendkívül sikeres volt, és Reinbothe úrra is mély és pozitív benyomást tett. Előadását később írásban is rendelkezésünkre bocsátotta. Annak magyar fordítását az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (az MSzH hivatalos lapjának a szakmai melléklete) 2002. február számában közölte.

A Testület a jövőben is részt kíván venni az ilyen rangos szakmai konferenciák rendezésében.

 

id. Dr. Ficsor Mihály

a Testület elnöke

 

Mellékletek:

1) Az 2000-ről maradt és a 2001-ben érkezett ügyek listája

2) A beszámoló 13. pontjában említett, általánosabb kérdésekben adott szakvélemények fontosabb részletei

 

* * *

 

A Beszámolót a Testület 2002. március 28-ai elnökségi ülése megtárgyalta és egyhangú határozattal elfogadta.

 

* * *

 

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Beszámolóval egyetértek.

Budapest, 2002. április " ".

 

Dr. Bendzsel Miklós

a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke