III. A Szakértő Testület hozzájárulása a szerzői jogi törvényelőkészítő tevékenységhez

14. A Testület eljárása során jelentős tapasztalat halmozódik fel a szerzői jogi szabályok alkalmazása tekintetében felmerülő esetleges gondokról. E tapasztalatot szívesen bocsátja a Testület az illetékes kormányzati és törvényhozási testületek rendelkezésére. A Testület arra tekintettel is alkalmasnak látszik a törvényelőkészítő munkához való hozzájárulásra, hogy nem egy-egy érdekcsoportot képvisel (mint például a különböző közös jogkezelő szervezetek, vagy az egyes felhasználói csoportok szervezetei vagy az azok által létrehozott szakmai fórumok), hanem, éppen azért mert e csoportok képviselői együttesen vannak jelen benne (számos független szakértő mellett), fokozottan alkalmas kiegyensúlyozott és objektív állásfoglalásra.

 

15. Megtiszteltetésnek vettük, hogy mind a kormányzati szinten a szerzői jogi politikáért (is) felelős MSzH, mind pedig a törvényelőkészítést összehangoló Igazságügyi Minisztérium véleményadásra kérte fel a Testületet abban a két kérdésben, amely 2001-ben az Szjt. módosításához vezetett. Nevezetesen, előbb a szabványok szerzői jogi oltalmának, majd pedig az adatbázisok sui generis védelmének a kérdésében. Az pedig külön örömünkre szolgál, hogy mindkét kérdésben, némely eltérő véleményekkel szemben, a nemzetközi és európai normákkal összhangban álló olyan szabályozás született, amely a Testület részéről adott vélemények is javasoltak.

A Testület továbbra is szívesen áll az illetékes kormányzati szervek rendelkezésére ebben a tekintetben.