V. Változás a Testület vezetésében

A Testület elnöke, id. dr. Ficsor Mihály 2011. december 31-i hatállyal - tisztségéről lemondott, és az új elnök kinevezéséig terjedő időre dr. Sár Csaba elnökhelyettest kérte fel az elnöki teendők ellátására. Az elnök írásbeli lemondásáról az SzTNH elnöke az igazságügyért felelős minisztert az Ügyrend 10. pontja alapján írásban tájékoztatta, egyben a Korm. R. 3. §-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tett az új elnök személyének kinevezésére 2012. január 1-jei hatállyal. Az új elnök - dr. Győri Erzsébet - kinevezésére 2012-ben került sor.

 

Az elnökség id. Dr. Ficsor Mihály részére tiszteletbeli elnöki tisztséget adományozott, a Testület ügyrendjének 16.§-a alapján.

Dr. Győri Erzsébet elnök az elnökhelyettes odaadó munkáját az átmeneti időszakra megköszönve, az általános elnökhelyettesi tisztségre ismételten dr. Sár Csaba elnökségi tagot jelölte, aki a felkérést elvállalta.

A Testület titkárának, dr. Kiss Zoltánnak,az SzTNH-val fennállókormánytisztviselői jogviszonya 2011. május 31-én megszűnt, megbízatását 2011. szeptember 15-ig látta el. Ezen időpontot követően a Testület ügyviteli teendőit megbízott titkár végezte. Az új titkár - dr. Tarr Péter - kinevezésére 2012-ben került sor.

A Testület elnökének egyetértésével az SzTNH elnöke új tisztségviselőként dr. Legeza Dénes jogi ügyintézőt nevezte ki 2012. július 1-jével a Testület titkárhelyettesévé, 2013. január 1-jével pedig a Testület titkárává.