III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve - a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben - peren kívüli megbízás alapján ad szakvéleményt.

 

A 2012. évben 26 megkeresés érkezett az SZJSZT-hez, ebből 17 (tizenhét) új befogadott (azaz a testület hatáskörébe tartozó) szakértői megkeresés, amely számottevő csökkenést nem mutat a 2011. évben beérkezett ügyszámhoz képest. Bíróságoktól 2012. évben 8 (nyolc), a Nemzeti Adó és Vámhivataltól 3 (három) kirendelés érkezett, 1 megbízás az Országgyűlés Hivatalától, 2 megbízás a Nemzeti Sportközpontoktól és 3 megbízás magánszervezetektől (gazdasági társaságok, ügyvédi irodák) származtak. A 2012-re áthúzódó, 2011-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 7 (hét) volt, további 4 (négy) esetben kiegészítő szakvéleményt kértek.

A szakvélemények a szerzői és kapcsolódó jogok széles körét fogják át, továbbra is gyakoriak a számítógépi programalkotással kapcsolatos megkeresések (megbízások), valamint az irodalmi művek összehasonlító vizsgálatával foglalkozó szakértői vélemény-kérések. Az egyéb kategóriát azon ügyek képezik, amelyek meghatározott műfaji besorolásba nem illeszthetők és/vagy egyszerre több szakterületet, műfajt érintenek.

 

Az SzJSzT által 2012-ben ellátott ügyekre vonatkozó kimutatást a 2. számú melléklettartalmazza.