II. Elnökségi ülések

A Testület működését [a Korm. r. 4. §-ának (3) bekezdése alapján] figyelemmel kísérő és értékelő Elnökség, amelyet a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, 2012 folyamán három alkalommal tartott ülést (2012. április 10-én, 2012. július 2-án, 2012. december 14-én). Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit az 1. számú melléklet tartalmazza.