V. Változás a Testület vezetésében

2011-ben a Testület vezetésében személyi változások történtek.

 

A Testület elnöke, id. dr. Ficsor Mihály, 2011. október 14. napján - 2011. december 31-i hatállyal - tisztségéről lemondott, és az új elnök kinevezéséig terjedő időre dr. Sár Csaba elnökhelyettest kérte fel az elnöki teendők ellátására. Az elnök írásbeli lemondásáról az SzTNH elnöke az igazságügyért felelős minisztert az Ügyrend 10. pontja alapján írásban tájékoztatta, egyben a Korm. r. 3. §-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tett az új elnök személyének kinevezésére 2012. január 1-jei hatállyal. Az új elnök - dr. Győri Erzsébet - kinevezésére már 2012-ben került sor.

A Testület titkárának, dr. Kiss Zoltánnak,az SzTNH-val fennállókormánytisztviselői jogviszonya 2011. május 31-én megszűnt, megbízatását 2011. szeptember 15-ig látta el. Ezen időpontot követően a Testület ügyviteli teendőit megbízott titkár végezte. Az új titkár - dr. Tarr Péter - kinevezésére már 2012-ben került sor.