IV. A Testület szakmai tevékenysége

2011. július 13-án az Európai Bizottság kiadta Zöld Könyvét "Az audiovizuális művek európai unióbeli online terjesztéséről: a digitális egységes piac lehetőségei és kihívásai" címmel [COM (2011) 427 végleges]. A Bizottság által kezdeményezett konzultációs folyamatban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) a kormányzati álláspont kialakítása érdekében a Testületet elnökét észrevételei megtételére kérte fel. A Testület elnökségi tagjai részére elektronikus levélben megküldött dokumentumra vonatkozó észrevételeit az elnök Zombor Ferenc, EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkár részére határidőben, 2011. november 11-én megküldte.

A Testület társrendezőként vett részt a Művészeti szakszervezetek Szövetsége-Előadóművészi Jogvédő Irodája által 2011. október 19-20-án a Római Egyezmény elfogadásának 50. és a WPPT elfogadásának 15. évfordulója alkalmából Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián megtartott nemzetközi konferencián.