III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve - a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben - peren kívüli megbízás alapján ad szakvéleményt.

 

 

2011. évben 33 (harminchárom) szakértői véleményadás iránti megkeresés érkezett az SzJSzT-hez, amely jelentős eltérést nem mutat a 2010. évben beérkezett 34 (harmincnégy) ügyhöz képest. A 2011-re áthúzódó, 2010-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 8 (nyolc) volt, további 7 (hét) esetben kiegészítő szakvéleményt kértek.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok

13

Ügyvédi irodák

9

Magánszemélyek,
magánszervezetek

6

Rendőrhatóságok

3

Egyéb állami szervek

2

Összesen:

33

 

 

 

 

 

 

Bíróságoktól 2011. évben 13 (tizenhárom), a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól egy-egy kirendelés érkezett. A fennmaradó 17 (tizenhét) megbízás magánszervezetektől (gazdasági társaságok, ügyvédi irodák), továbbá az Országos Rendőr-főkapitányságtól és az Országgyűlés Hivatalától származott.

Szakterület

Ügyek száma

 

Szép- és szakirodalmi művek

8

Építészeti alkotás és terv

6

Szoftver

5

Filmművészet

3

Hangfelvételek

1

Képzőművészet

2

Internet

1

Egyéb

7

Összesen:

33

 

 

 

 

 

 

 

 

A megkeresések és megbízások továbbra is gyakran kapcsolódnak az irodalmi művekhez, a számítógépi programalkotásokhoz, valamint az építészeti alkotások terveihez. Az egyéb kategóriát azon ügyek képezik, amelyek meghatározott műfaji besorolásba nem illeszthetők és/vagy egyszerre több szakterületet, műfajt érintenek.

Az SzJSzT által 2011-ben ellátott ügyekre vonatkozó kimutatást a 2. számú melléklettartalmazza.