II. Elnökségi ülések

A Testület működését [a Korm. r. 4. §-ának (3) bekezdése alapján] figyelemmel kísérő és értékelő elnökség, amelyet a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, 2011 folyamán két alkalommal tartott ülést (2011. április 12-én, 2011. szeptember 22-én). Az elnökségi ülések jegyzőkönyveit az 1. számú melléklet tartalmazza.