I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje; a Testület megújítása

A Szerzői Jogi Szakértő Testület (a továbbiakban: a Testület vagy SzJSzT) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SzTNH) mellett működik. A Testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket.

Az alkotói, előadóművészi és egyéb tevékenységi területeken szakismerettel rendelkező személyek köréből a szakmai szervezetek javaslatára, az SzTNH elnökének kezdeményezésére 2010. május 11-i hatállyal az igazságügyért felelős miniszter részben új összetételű Testületet (összesen 152 főt), illetve elnökséget nevezett ki, míg a Testület elnökének korábbi kinevezését megújította.