V. A Testület legfontosabb véleményeinek gyűjteményét tartalmazó ötödik kötet megjelentetése

13. A korábbiakban a Testület eljáró tanácsai által elfogadott legfontosabb szakértői véleményeket tartalmazó három gyűjteményes kötet jelent meg. Ezek az 1970-77-es, az 1978-89-es, illetve az 1990-96-os időszakot ölelték fel. 2004-ben a Testület a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. kiadásában megjelentette a negyedik kötetet, amelyek az 1997-2003-es időszak legfontosabb szakértői véleményeit tartalmazzák. 2010-ben pedig - a CompLex Jogi és Üzleti Kiadó Kft. gondozásában - immár az ötödik kötet megjelentetésére került sor ("A szerzői jog gyakorlati alkalmazása a digitális online környezetben" címmel) a 2004 és 2009 közötti időszak legfontosabb szakvéleményeivel.