III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

5. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve - a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben - peren kívüli megbízás alapján járt el.

6. 2010-ben 34 szakértői megkeresés érkezett az SzJSzT-hez, ami emelkedést mutat a 2009. évi ügyszámhoz (26) képest.

7. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét illetően megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is a bíróságoktól érkezik. A megkeresők szerinti ügymegoszlás arányai nagyjából megegyeznek a tavalyi beszámolóban jelzettekkel, bár feltűnő a magánszervezetektől (gazdasági társaságok, egyesületek, ügyvédi irodák) érkezett megbízások számának megugrása. A 2010-re áthúzódó, 2009-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 5 volt (az ügyek részletes kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza).

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok, VPOP
Egyéb állami szervek

13
7
1

Magánszemélyek, magánszervezetek, ügyvédi irodák:

13

Megkeresések és megbízások összesen:

 34

 

8. A 2010-ben érkezett megkeresések és megbízások a szerzői és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogják át. Az egyéb kategóriában a konkrét műfaji besorolásba nem illeszthető és a komplex - egyszerre több szakterületet, műfajt átfogó - ügyeket tüntetjük fel

 

Szakterület

Ügyek száma

Szoftver

4

Szakirodalmi művek, tanulmányok

3

Adatbázis

3

Filmművészet

3

Televíziós művek

3

Grafika

2

Képzőművészet

2

Iparművészet

1

Előadó-művészet

1

Hangfelvételek

1

Egyéb

11

Összesen:

34

9. A megkeresések és megbízások teljes listáját az 2. számú melléklet tartalmazza.