II. Elnökségi ülések

4. 2010 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, három alkalommal tartott ülést (május 5.-én, szeptember 6.-án és december 3.-án). Ezeknek az elnökségi üléseknek a jegyzőkönyveit az 1. számú melléklet tartalmazza.