I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje; a Testület megújítása

1. A Szerzői Jogi Szakértő Testületet (a továbbiakban: a Testület vagy SzJSzT) az 1999. szeptember 1.-ig hatályban volt régi szerzői jogi törvény (az 1969. évi III. törvény) hozta létre. Feladatait, szervezeti és működési rendjét az említett napon hatályba lépett új szerzői jogi törvény (az 1999. évi LXXVI. törvény; a továbbiakban: az Szjt.) részben újraszabályozta (ld. az Szjt. 101.-105. §-át). A 2009. február 1.-én hatályba lépett 2008 évi CXII. törvény is kisebb módosításokat vezetett be a Testület működését illetően.

2. Az Szjt. 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Testület a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) mellett működik. A testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter a kultúráért felelős miniszterrel egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Korm. r.) 2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket.

3. E rendelkezésekkel összhangban, az igazságügy-miniszter 2005. május 11.-én részben új összetételű Testületet, illetve elnökséget nevezett ki, míg a Testület elnökeként megújította alulírott id. dr. Ficsor Mihály kinevezését. A kinevezés, az Szjt. 101. §-ának (1) bekezdése szerint öt évre szólt, így a Szakértő Testület mandátuma az addigi összetételben, 2010. május 11.-én lejárt. A szakmai szervezetek javaslatai alapján, az SzTNH (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal - MSzH) elnökének kezdeményezésére 2010. május 11.-ei hatállyal az igazságügyért felelős miniszter részben új összetételű Testületet (összesen 152 főt), illetve elnökséget nevezett ki, míg a Testület elnökeként megújította a korábbi elnök kinevezését.