IV. Tervezetek véleményezése

10. A Testület több jogszabálytervezetet és szakmai előterjesztést véleményezett 2009-ben; így különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló törvényről, a Szerzői Jogi Szakértő Testület eljárásának részletszabályairól szóló kormányrendeletről, valamint egyes iparjogvédelmi tárgyú nemzetközi szerződések végrehajtási szabályzatai módosításának kihirdetéséről szóló kormányrendeletekről készült kormány-előterjesztést.