III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

5. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve - a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben - peren kívüli megbízás alapján járt el.

 

6. 2009. évben 26 szakértői megkeresés érkezett a Testülethez, ami csökkenést mutat a 2008. évi ügyszámhoz képest (31). A 2009-re áthúzódó, 2008-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 7 volt (az ügyek részletes kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza). Bíróságoktól 2009-ben 11 kirendelés, a rendőrhatóságoktól pedig 2 megkeresés érkezett. A fennmaradó 13 megbízást polgármesteri hivataloktól, felsőoktatási intézményektől és magánszervezetektől (gazdasági társaságok, egyesületek, ügyvédi irodák) kapta a Testület. A megkeresések és megbízások a szerzői és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogják át, de jellemző az irodalmi műveket, a számítógépi programalkotásokat, valamint az építészeti alkotásokat és azok terveit érintő ügyek hangsúlyosabb előfordulása. A megkeresések számának csökkenése elsősorban a bírósági és hatósági körben figyelhető meg.

7. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét illetően megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is a bíróságoktól érkezik. A megkeresők szerinti ügymegoszlás arányai nagyjából megegyeznek a tavalyi beszámolóban jelzettekkel.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok, VPOP
Polgármesteri hivatalok
Szakmai szervezetek
Felsőoktatási intézmény

11
2
1
1
1

Magánszemélyek, magánszervezetek, ügyvédi irodák:

10

Megkeresések és megbízások összesen:

 26

 

8. A 2009-ben érkezett megkeresések és megbízások a szerzői jog és kapcsolódó jogok igen széles körét fogták át. Mint ahogy említettük, jellemző a könyvkiadást, az internetes műfelhasználást, valamint az építészeti alkotásokat és azok terveit érintő ügyek gyakoribb előfordulása.

 

Szakterület

Ügyek száma

Szakirodalom, tanulmányok, könyvkiadás, e-könyv

2

Fotóművészet

1

Grafika

1

Díszletterv

1

Reklámművek

1

Irodalmi mű

2

Képzőművészeti alkotás

1

Műszaki létesítmény terve

1

Software

3

Építészet

3

Adatbázis, gyűjteményes mű

1

Televíziós műsorformátum

1

Filmművészet/filmelőállítói teljesítmény

1

Visszavonva, visszautasítva vagy áttéve

7

Összesen:

26

9. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.