III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

7. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás alapján járt el.

8. 2008-ban 31 szakértői megkeresés érkezett az SzJSzT-hez, ami visszaesést mutat a 2007. évi ügyszámhoz (44) képest. A 2008-ra áthúzódó, 2007-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 11 volt (az ügyek részletes kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza). Bíróságoktól 2008-ban 16 kirendelés, a rendőrhatóságoktól és a VPOP-től pedig 6 megkeresés érkezett. Egy-egy megkeresés érkezett polgármesteri hivataltól és kereskedelmi kamarától, míg a fennmaradó 7 megbízást magánszervezetek (gazdasági társaságok, ügyvédi irodák) adták. 2008-ban megfigyelhető volt a visszavont, visszautasított és illetékességből áttett ügyek nagyobb száma. A megkeresések és megbízások a szerzői és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogják át, de jellemző a könyvkiadást, az internetes műfelhasználást, valamint az építészeti alkotásokat és azok terveit érintő ügyek hangsúlyosabb előfordulása.

9. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is bíróságoktól érkezik. A megkeresők szerinti ügymegoszlás arányai nagyjából megegyeznek a tavalyi beszámolóban jelzettekkel.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok, VPOP
Polgármesteri hivatalok
Szakmai szervezetek

16
6
1
1

Magánszemélyek, magánszervezetek, ügyvédi irodák:

7

Megkeresések és megbízások összesen:

31

 10. A 2008-ban érkezett megkeresések és megbízások a szerzői jog és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogták át. Jellemző a könyvkiadást, az internetes műfelhasználást, valamint az építészeti alkotásokat és azok terveit érintő ügyek gyakoribb előfordulása, valamint a szoftvereket, adatbázisokat érintő kérdések visszaszorulása.

Szakterület

Ügyek száma

Szakirodalom, tanulmányok, könyvkiadás, e-könyv

3

Zenei művek, előadóművészet

1

Grafika

1

Cikkek

 

Reklámművek

1

Logo- és arculatterv

1

Iparművészet alkotás, illetve terve

2

Műszaki létesítmény terve

1

Software

 

Építészet

2

Internet, online fájlcsere

3

Lapkiadás

 

Filmművészet/filmelőállítói teljesítmény

1

Televíziós műsorformátum

1

Visszavonva, visszautasítva vagy áttéve

14

Összesen:

31

 

11. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.