IV. Tervezetek véleményezése

12. A Testület több jogszabálytervezetet és szakmai előterjesztést véleményezett 2007-ben (így különösen az új Polgári Törvénykönyv koncepcióját; a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Tanács létrehozataláról szóló kormány-előterjesztést és a Nemzeti Audiovizuális és Média Stratégia szakmai vitaanyagát).