III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

7. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás alapján járt el.

8. 2006-ban 42 szakértői megkeresés érkezett a Testülethez, ami jelentős növekedést mutat a 2005-ös ügyszámhoz (33) képest. A 2006-ra áthúzódó, 2005-ben érkezett megkeresések és megbízások száma 6 volt (2005-ben 7), míg a korábban megkezdett ügyek pótmegkereséseire 2006-ban adott szakvélemények száma 5 (2005-ben 7). 2006-ban a Testület által elutasított vagy áttett, illetve a megkereső által visszavont ügyek száma 3 volt (2005-ben 4).

9. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is bíróságoktól érkezett. A megkeresők szerinti ügymegoszlás adatai nagyságrendileg megegyeznek a tavalyi összesítésben foglaltakkal.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok
Egyéb állami szervek
Szakmai szervezetek

24
6
2
3

Magánszemélyek, magánszerveze-tek, ügyvédi irodák:

7

Megkeresések és megbízások összesen:

42

 

10. A 2006-ban érkezett megkeresések és megbízások a szerzői j og és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogták át. Figyelemreméltó tendencia a szakirodalmi művekre, tanulmányokra vonatkozó megkeresések növekvő száma, illetve a szoftvereket, adatbázisokat érintő kérdések visszaszorulása.

 

Szakterület

Ügyek száma

Szakirodalom, tanulmányok, könyvkiadás

10

Zenei művek

1

Grafika

6

Más képzőművészeti alkotások

2

Fotóművészet

2

Jelmez- és díszletterv

1

Iparművészet alkotás

1

Gyűjteményes művek

1

Reklámok

1

Software

1

Építészet

3

Műszaki tervek

3

Előadó-művészet

2

Hangfelvételek

1

Filmművészet/Filmelőállítói teljesítmény

3

 

 

Visszavonva

4

Összesen:

42

 

11. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.