II. Elnökségi ülések

6. 2006 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, két alkalommal tartott ülést (március 23-án és december 12.-én). Ezeknek az elnökségi üléseknek a jegyzőkönyveit az 1. számú melléklet tartalmazza.