III. Megkeresések, illetve megbízások és az azok alapján született szakértői vélemények

7. Az Szjt. 101. §-ának (1) és (3) bekezdése, illetve a Korm. r. 1. §-a alapján, a Testület szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok megkeresésére, illetve a felhasználói jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben peren kívüli megbízás alapján járt el.

8. 2005-ben 33 szakértői megkeresés érkezett a Testülethez, ami csökkenést mutat a 2004. évi ügyszámhoz képest (42). A megkeresések számának csökkenését ellensúlyozta, hogy az ügyek jelentős része jóval bonyolultabb és összetettebb volt, mint a korábbi években. A 2005-re áthúzódó, 2004-ben érkezett megkeresések és megbízások, illetve a 2003-2004 folyamán megkezdett ügyek pótmegkereséseire 2005-ben adott szakvélemények száma ugyanakkor 7-7 volt. 2005-ben a Testület által elutasított vagy áttett, illetve a megkereső által visszavont ügyek száma 4 volt.

9. A szakértői véleményt kérő megkeresők és megbízók körét elemezve megállapítható, hogy a legtöbb megkeresés továbbra is bíróságoktól érkezett. A megkeresők szerinti ügymegoszlás adatai nagyságrendileg megegyeznek a tavalyi összesítésben foglaltakkal.

 

Megkeresők, megbízók

Ügyek száma

Bíróságok
Rendőrhatóságok
Egyéb állami szervek
Szakmai szervezetek

12
9
2
1

Magánszemélyek, magánszerveze-tek, ügyvédi irodák:

9

Megkeresések és megbízások összesen:

33

 

10. A 2005-ben érkezett megkeresések és megbízások a szerzői jog és kapcsolódó jogok igen széles spektrumát fogták át. Az "egyéb" kategóriában a konkrét műfaji besorolásba nem illeszthető, illetve komplex - egyszerre több szakterületet, műfajt átfogó - ügyeket tüntetjük fel.

 

Szakterület

Ügyek száma

Grafika

6

Szoftver

4

Szakirodalmi művek, tanulmányok

3

Könyvkiadás

2

Képzőművészet

2

Iparművészet

1

Gyűjteményes művek

1

Műszaki tervek

1

Reklámok

1

Fotóművészet

1

Hangfelvételek

1

Filmművészet

1

Egyéb:

9

Összesen:

33

 

11. A megkeresések és megbízások teljes listáját a 3. számú melléklet tartalmazza.