II. Elnökségi ülések

6. 2005 folyamán a Testület a fentiekben említett rendelkezéseknek megfelelően és személyi összetételben működött. Az elnökség, amelynek ülését a Korm. r. és az Ügyrend szerint évenként legalább egy alkalommal kell összehívni, négy alkalommal tartott ülést (január 19.-én, április 25.-én, szeptember 7.-én és november 24.-én). Ezeknek az elnökségi üléseknek a jegyzőkönyveit a 2. számú melléklet tartalmazza.