I. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezeti és működési rendje

1. A Szerzői Jogi Szakértő Testületet (a továbbiakban: a Testület) az 1999. szeptember 1.-ig hatályban volt régi szerzői jogi törvény (az 1969. évi III. törvény) hozta létre. Feladatait, szervezeti és működési rendjét az említett napon hatályba lépett új szerzői jogi törvény (az 1999. évi LXXVI. törvény; a továbbiakban: az Szjt.) részben újraszabályozta (ld. az Szjt. 101.-105. §-át).

2. Az Szjt 101. §-ának (1) bekezdése szerint a Testület a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) mellett működik. A testület tagjait az igazságügy-miniszter a nemzeti kulturális örökség miniszterével egyetértésben ötéves időtartamra nevezi ki. A legfeljebb kétszáz fős Testületnek, illetve a Testület tizenöt tagú elnökségének és elnökének a kinevezésére vonatkozóan a Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Korm. r.) 2. és 3. §-a tartalmaz további rendelkezéseket.

3. E rendelkezésekkel összhangban, került sor 2000. május 11.-én a Testület, a 15 tagú elnökség és az elnök kinevezésére. Így e kinevezések hatálya az Szjt. 101. §-ának (1) bekezdése szerinti öt év elteltével, 2005. május 11.-én járt le. 2005. június 12.-én nevezte ki dr. Petrétei József miniszter úr az új összetételű Testületet, annak elnökségét és elnökét. Mind a 200 tagú Testület, mind a 15 tagú elnökség mintegy egyharmadában újult meg az előző ötéves időszakhoz képest. Az igazságügy-miniszter úr ismét alulírott id. dr. Ficsor Mihályt nevezte ki a Testület elnökének.

4. 2005-ben sor került a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet módosítására is. A részben eljárási kérdések, részben pedig a díjfizetéssel kapcsolatos elszámolási és közteherviselési problémák rendezését célzó módosítási javaslatokat 2005. szeptember 28.-án fogadta el a kormány (a módosítást a 204/2005. (IX. 28.) Korm. rendelet foglalta magában).

5. A Testület elnöksége 2005. november 24.-i ülésén hozta összhangba Ügyrendjét a fentebb említett rendeletmódosítással és az MSZH megváltozott pénzügyi helyzetéből fakadó követelményekkel. A módosított Ügyrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.