IV. A Testület legfontosabb véleményeinek gyűjteményét tartalmazó negyedik kötet megjelentetése

12. A korábbiakban a Testület által adott legfontosabb szakértői véleményeket tartalmazó három gyűjteményes kötet jelent meg. Ezek az 1970-77-es, az 1978-89-es, illetve az 1990-96-os időszakot ölelték fel. 2004-ben a Testület a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. kiadásában megjelentette a negyedik kötetet, amelyek az 1997-2003-es időszak legfontosabb szakértői véleményeit tartalmazzák. A kötet egy példányát mellékeljük ehhez a beszámolóhoz.

Budapest, 2005. április 25.
 

id. Dr. Ficsor Mihály
a Testület elnöke
 

Mellékletek:
1) Az 2004-ben tartott elnökségi ülések jegyzőkönyvei
2) A megkeresések és megbízások listája